Kreasjon tilbyr nå bistand med å gjennomføre Kodetime for 4-7 trinn med iPader og Swift Playground.
Swift Playground er Apples nye, fantastiske, gratis kodeverktøy. Her jobbes det med faktisk kode, samtidig som det gjøres så enkelt at det likner blokkprogrammering i starten.

Kodetime med Swift Playground passer godt på mellomtrinnet. For småtrinnet egner blokkprogrammering seg best.

Sånn gjør vi det:

Vi kommer til din skole og gjør forberedelse 2 timer med personalet en dag i forkant av kodetimen.

  • Vi går gjennom innholdet
  • Trener på de aktuelle aktivitetene
  • Vi snakker oss gjennom organisering av kodetimen
  • Reflektering og oppsummering

Opsjon:

  • Tilstedeværelse under kodetimen
  • Støtte og veiledning

Benytt denne anledningen til å få mellomtrinnet i gang med koding i Swift Playground.

Personalopplæring i forkant:

  • Kr 4900,- (inntil 12 personer)
  • kr 6500,- (inntil 20 personer)

Selve Kodetimen

  • Kr 4900,-