Kreasjon søker leder for Microsoft satsing

Vi søker ny leder for vår Microsoft satsing. Stine Brynildsen har ledet satsingen siste året, men hun har nå begynt hos høyskolen i Halden. Vi trenger egnet person til å bekle rollen framover og søker derfor etter lærer med nødvendig egenskaper og erfaring i 100% stilling.

Kompetanse, egenskaper og erfaring

Du er realist eller språklærer fra uskole eller VGS. Du er langt framme med integrering av IKT i egen undervisning og det er en stund siden læreboka var hovedverktøyet ditt. Du har lang erfaring og en portefølje å vise fram for god praksis med O365 og Klassenotatblokk. Du er virtous med underveisvurdering i Klassenotatblokka. Du er god på å planlegge og gjennomføre egne økter. Du har gode muntlige og skriftlige evner. «Nye konsepter» som Teams og Flipgrid er du i gang med eller du er klar til å ta fatt på de.

Det er en selvfølge at du er en fagperson og du har tatt mye ansvar innenfor fagutvikling på egen skole. Du trives dessuten i ulike fagmiljøer og du liker å reise og å møte nye mennesker. Ved siden av at du er en individualist må du ha god systemforståelse for hva som kreves når organisasjoner skal lykkes med felles praksis.

Du ønsker se deg selv i en rolle hvor du er med å prege hvordan skoler, kommuner og fylkeskommuner integrerer IKT i læringen. Du liker å holde kurs og å jobbe med utviklingsarbeid. Våre konsepter innebærer både kursdager med lærere, men også modellering i klasserom med elever. Couching og mentoring.

Vi er kompetansepartner for Skooler og du må evne å både ivareta og utvikle denne satsingen (Skooler er del av Microsoft porteføljen hos Kreasjon).

Du vil møte flere hybridmiljøer gjennom vårt arbeid. Svært mange iPad skoler begynner ta i bruk O365 og Klassenotatblokk i stadig større skala. Vi ser en trend hvor Klassenotatblokka overtar for Showbie i kommune etter kommune.

En god del reising må påregnes, det går i bølger gjennom skoleåret.

Hva vi tilbyr:

 • Et unikt kompetansemiljø med høyt fokus på samhold, utvikling og kvalitet.
 • Gode muligheter for å utvikle egen kompetanse.
 • Tett samarbeid med daglig leder
 • Du får delta i de mest spennende skoleprosjektene i landet.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.

Oppgaver:

 • Videreutvikle eksisterende kursinnhold
 • Utvikle nytt kursinnhold
 • Være kursholder og kursleder for Microsoft konsepter
 • Øverføre kompetanse til ansatte og frilansere
 • Koordinere ansatte og frilansere
 • Sikre leveranser av Skooler kurs

Oppstart:

Vi ønsker oppstart 1. januar 2019, men er fleksible dersom du er riktig person for oss.

Om selskapet

Kreasjon er kompetansepartner for Microsoft, Apple, Atea og Skooler. Vi er et selskap som leverer pedagogikk i digitaliseringsprosjekter. Vi er en suksessfaktor når skoler skal integrere IKT i læringen. Som endringsagenter bidrar vi til transformasjon i læringsarbeidet. Alltid i tett dialog og samarbeid med kundene. Vi leverer både grunnopplæring og faglige satsinger. Vi har skapt det praksis støttende læremiddelet Whyzo som er en naturlig forlengelse av fagsatsingene våre. Kreasjon er 9 ansatte og 20 frilansere.

Vi holder til i relativt nye og fine lokaler sentralt ved togstasjonen i Lillestrøm.


Vi leverer:

 • Lederspor
 • Grunnopplæring
 • Temabaserte læringsopplegg – whyzo.no
 • Koding og Makerspace prosjekter
 • Estetiske fagprosjekter
 • Realfag prosjekter
 • Spes ped prosjekter
 • Microsoft konsepter

Kontakt:

Jan Gamre
Daglig leder
jan(@)kreasjon.net