Jan Gamre
Jan GamreAPL veileder
Jan var med å starte Rikt AS, et sterkt kompetansemiljø for pedagogisk implementering av nettbrett i undervisningen. Han har helt unik erfaring med denne type utviklingsarbeid. Han ble sertifisert Apple Education Trainer i 2012 og har lengst erfaring på feltet i Norge.
Lene Lindquist Moen
Lene Lindquist MoenAPL veileder
Lene er utdannet førskolelærer- (adjunkt med opprykk) og har 10 års erfaring fra barnehage, og 6 års erfaring fra skole (1. – 4. klasse). Det siste året har Lene vært blandt de mest brukte APL’ene i Norge. Lene leder STL+ arbeidet hos Kreasjon.
Synnøve Ekroll
Synnøve EkrollAPL veileder
Synnøve er utdannet adjunkt og har jobbet 8 år som lærer i småskolen før hun begynte å jobbe for Rikt AS i 2013. Her jobbet hun i 3 og et halvt år og var en betrodd medarbeider, siste halve året fungerte hun som personalleder. Hun er APL veileder og den eneste i Norge sertifisert for Education Strategic Planning (ESP).
Apple Professional Learning
Kom i gang med iPad
Kundene sier