Kom i gang med iPad

Det er klokt å gi lærerne god støtte når din skole skal i gang med iPad. I et iPad prosjekt er gjerne teknologien 30% og den menneskelige tilnærmingen 70%. Vi har laget et forslag til hvordan en oppstart kan se ut. Dette snakker vi nærmere om og setter sammen et prosjekt som passer dine behov og dine mål.

Eksempelet du ser her er et koldtbord du kan plukke fra. Du setter opp din smørbrødliste og fordeler over 2 til 5 halve dager på fellestid slik at du slipper kostbare vikarkostnader. Slik ser det ut:

Halvdag 1 – kreativ med iPad:

 • Gode prinsipper for iPad i læringen
 • Muntlige metoder løfter elevene
 • iMovie aktivitet
 • Book Creator aktivitet
 • Deling og refleksjon

Halvdag 2 – deling med iPad:

 • Lagrings og delingsarenaer
 • Showbie
 • Skytjenester
 • Airdrop aktivitet
 • Keynote aktivitet
 • Deling og refleksjon

Halvdag 3 – lykkes med tankekart (opsjon):

 • Tankekart som metode og læringsstrategi
 • Tankekart aktiviteter
 • Bruk og deling av maler
 • Bygge struktur
 • Deling og refleksjon

Halvdag 4 – Flipped video (opsjon):

 • Flipping av undervisningen
 • Explain Everything aktiviteter
 • Google Forms aktivitet
 • Muligheter for å bygge videoarkiv
 • Deling og refleksjon

Halvdag 5 – Produksjonsverktøy på iPad (opsjon):

 • Produksjonsverktøy på iPad
 • Regneark aktiviteter
 • Tekstbehandling aktivitet
 • Presentasjon aktivitet
 • Deling og refleksjon

I tillegg kan vi benyttes når elevene skal i gang i klasserommet. iPad vil raskere implementeres som et læringsverktøy på denne måten. Elever kan konsumere på en iPad, men de er som regel ikke vant til å produsere. De er ikke vant til å styre iPad aktiviteter mot læringsmål og kriterier. Vi har lang erfaring på området og hjelper deg gjerne med denne viktige biten.

Jan Gamre
Jan GamreAPL veileder
Jan var med å starte Rikt AS, et sterkt kompetansemiljø for pedagogisk implementering av nettbrett i undervisningen. Han har helt unik erfaring med denne type utviklingsarbeid. Han ble sertifisert Apple Education Trainer i 2012 og har lengst erfaring på feltet i Norge.
Lene Lindquist Moen
Lene Lindquist MoenAPL veileder
Lene er utdannet førskolelærer- (adjunkt med opprykk) og har 10 års erfaring fra barnehage, og 6 års erfaring fra skole (1. – 4. klasse). Det siste året har Lene vært blandt de mest brukte APL’ene i Norge. Lene leder STL+ arbeidet hos Kreasjon.
Apple Professional Learning
Kom i gang med iPad
Kundene sier