Skrive seg til lesing med digitale verktøy

Å bruke STL+ i skrive- og leseopplæringen bidrar gjerne til økt læring hos elevene. Elevene skriver seg til lesing på nettbrett eller PC ved hjelp av talesyntese og lydstøtte.

Arbeidsformen bygger på kunnskapen om at det faktisk er lettere å skrive seg til lesing og egner seg også godt for tilpasset opplæring.

STL+ innebærer at alle elevene i 1.klasse kun bruker nettbrett eller pc når de skal skrive. Først i 2. klasse begynner de å skrive med blyant. Det digitale verktøyet har skriveprogram og tastatur med talesyntese og lydstøtte. Elevene arbeider sammen eller alene når de skriver. Teksten vurderes i samarbeid med elevene. Dialogen med elevene er viktig gjennom hele prosessen og skaper et inkluderende og støttende læringsmiljø. Med STL+ får elevene en helhetlig tilnærming til ord og begreper, noe som gir økt læring og mer aktive elever.

Skoler som har tatt i bruk STL+ forteller om gode erfaringer med både læring og trivsel.

Vi hjelper deg å ta i bruk STL+
Opplæringen inneholder:

  • Om STL+
  • Hvordan ta i bruk STL+
  • Modellering og implementering i klasserommet

Ta kontakt dersom du ønsker å snakke nærmere med oss om STL+

Lene Lindquist Moen
Lene Lindquist MoenSTL+ veileder
Lene er utdannet førskolelærer- (adjunkt med opprykk) og har 10 års erfaring fra barnehage, og 6 års erfaring fra skole (1. – 4. klasse). Det siste året har Lene vært blandt de mest brukte APL’ene i Norge. Lene leder STL+ arbeidet hos Kreasjon.
Maria Stensby
Maria StensbySTL+ veileder
Maria er adjunkt med opprykk, har jobbet som kontaktlærer på 1. trinn og har 6 års erfaring fra skolen. Hun er APL sertifisert og har vært med fra starten i Jong skole sin satsning på nettbrett i klasserommet, med blant annet STL+ metoden. Hun har solid erfaring med STL+ leveranser mot 1-2. trinn.
Anne-Kirsti Overvåg
Anne-Kirsti OvervågSTL+ veileder
Anne-Kirsti er utdannet lærer og har 16 års erfaring, mest fra 1. – 4. klasse. Hun har vært med fra starten ved Jong skole sin satsing på lese- og skrive opplæring. Jong skole har mottatt Innovasjonsprisen for dette arbeidet fra Senter for IKT i Utdanningen.
STL+ Konferansen 2018
STL+ historikk
Kundene sier