Hvorfor bruke Kreasjon?

De nye teknologiske mulighetene stiller nye krav til gjennomføring og design av undervisningen. Det å få med seg «gjennomsnittslæreren» er terskelen når man implementerer nye metoder og ny teknologi. Lærere er som andre mennesker, de trenger god støtte og god veiledning når man står foran endring av etablert praksis.

Det er også viktig for oss at alt vi leverer er innenfor UDIR sitt rammeverk – Vurdering For Læring. Eleven involveres og blir mer aktiv i egen læring, og både elev og lærer har fokus på læreprosess.

Jan Gamre
Jan GamreiPad, Microsoft, koding og musikk
Jan var med å starte Rikt AS, et sterkt kompetansemiljø for pedagogisk implementering av nettbrett i undervisningen. Han har helt unik erfaring med denne type utviklingsarbeid. Han ble sertifisert Apple Education Trainer i 2012 og har lengst erfaring på feltet i Norge.
Lene Lindquist Moen
Lene Lindquist MoeniPad og STL+ veileder
Lene er utdannet førskolelærer- (adjunkt med opprykk) og har 10 års erfaring fra barnehage, og 6 års erfaring fra skole (1. – 4. klasse). Det siste året har Lene vært blandt de mest brukte APL’ene i Norge. Lene leder STL+ arbeidet hos Kreasjon.
Synnøve Ekroll
Synnøve EkrolliPad og STL+ veileder
Synnøve er utdannet adjunkt og har jobbet 8 år som lærer i småskolen før hun begynte å jobbe for Rikt AS i 2013. Her jobbet hun i 3 og et halvt år og var en betrodd medarbeider, siste halve året fungerte hun som personalleder. Hun er APL veileder og den eneste i Norge sertifisert for Education Strategic Planning (ESP).
Stine Brynhildsen
Stine BrynhildsenMicrosoft veileder
Stine er en mye benyttet frilanser som nå har valgt å jobbe med Kreasjon. Hun har lang erfaring med å trene og veilede lærere innenfor digitale satsinger. Hun er en stor ressurs i arbeidet med pedagogisk IKT, og benyttes både regionalt og nasjonalt bl.a. i prosjekter med OneNote Klassenotatblokk.
Espen Clausen
Espen ClausenMicrosoft og koding
Espen har en unik bakgrunn og erfaring innenfor koding i skolen. Han har lang fartstid i First Lego Legue. Han er kjent for å gjennomføre ukentlig kodetime skoleåret gjennom ved Grinde skule, og han benyttes både i regional og nasjonal sammenheng. Espen er en stor ressurs innenfor koding og teknologi i skolen.
Steinar Sevje
Steinar SevjeLEGO Education veileder
Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet. Han har ledet Jong skole sin satsing på WeDo 2.0 på SFO, og nå leder han et større kodeprosjekt for Mindstorms. Steinar er også skoleleder og kan bistå med planlegging og rådgiving mot ledelse i forkant av et prosjekt.
Maria Stensby
Maria StensbyiPad og STL+ veileder
Maria er adjunkt med opprykk, jobber som kontaktlærer på 1. trinn og har 6 års erfaring med å jobbe i skolen. Hun er APL sertifisert og har vært med fra starten i Jong skole sin satsning på nettbrett i klasserommet, med blant annet STL+ metoden.
Åge Reite
Åge ReiteMusikk veileder
Åge er utdannet lektor med mastergrad i musikk fra universitet i Oslo. Han jobber som faglærer for lyd og musikkproduksjon på Noroff i Oslo. I tillegg driver han lydstudio hvor han skriver musikk for TV, film og artister i inn og utland. Åge har de siste årene vært musikklærer ved flere skoler i Osloområdet, og han har lang erfaring i å implementere digitale verktøy på musikkrommet.