Gjør kodetime med Swift Playground eller Code.org

Alle kan kode og det nærmer seg den globale kodetimen hvor klasserom i alle land gjennomfører koding minst en skoletime i desember. Kreasjon tilbyr bistand med å gjennomføre Kodetime for 1-7 trinn. Spiller ingen rolle hva slags maskiner dere har, vi benytter Code.org dersom dere har PC eller Chromebooks. For iPader benytter vi gjerne Swift Playgrounds. Swift Playgrounds er Apples fantastiske gratis kodeverktøy. Her jobbes det med faktisk kode, samtidig som det gjøres så enkelt at det likner blokkprogrammering i starten. Kodetime med Swift Playground passer godt på mellomtrinnet. For småtrinnet egner blokkprogrammering seg best med Code.org.

Her er video fra engasjerte elever som koder på skolen under fjorårets kodetime.

Sånn gjør vi det:

Vi kommer til din skole og gjør forberedelse 2 timer med personalet en dag i forkant av kodetimen.

  • Vi går gjennom innholdet
  • Vi øver på de aktuelle aktivitetene
  • Vi snakker oss gjennom organisering av kodetimen
  • Reflektering og oppsummering

Opsjon:

  • Tilstedeværelse under kodetimen
  • Oppfølging – koding som tverrfaglig arbeidsform
  • Støtte og veiledning

 

Espen Clausen
Espen ClausenVeileder koding
Espen har en unik bakgrunn og erfaring innenfor koding i skolen. Han har lang fartstid i First Lego Legue. Han er kjent for å gjennomføre ukentlig kodetime skoleåret gjennom ved Grinde skule, og han benyttes både i regional og nasjonal sammenheng. Espen er en stor ressurs innenfor koding og teknologi i skolen.
Steinar Sevje
Steinar SevjeVeileder koding
Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet. Han har ledet Jong skole sin satsing på WeDo 2.0 på SFO, og nå leder han et større kodeprosjekt for Mindstorms. Steinar er også skoleleder og kan bistå med planlegging og rådgiving mot ledelse i forkant av et prosjekt.
Trond Lindefjeld
Trond LindefjeldVeileder koding
Trond er realfagslærer i Karmøy kommune og leder kodeprosjektet i kommunen. Han er brennende engasjert i koding som arbeidsform. Han har bred erfaring fra ulike kodeverktøy og behersker verktøyene på flere plattformer. Trond er frilanser for Kreasjon.
WeDo 2.0 samlinger
Mindstorms samlinger
Øvrig koding