Strategisk planlegging

Vi gjør to fulle dager med strategisk planlegging over et tidsrom. Her påbegynnes prosjektplan og ledelsen kommer langt med sine handlingsplaner. Lederne får et godt overblikk og bygger struktur for prosjektet. Introduksjon av utviklingsverktøy.

Dokumentere utvikling

På hver skole setter vi opp et effektivt utviklings- og kommunikasjonsverktøy for ledelsen til planlegging og dokumentasjon. Vi bistår ledelsen med struktur og maler. Det gis god veiledning og vi øver i bruk av verktøyet. Slik bygges også kompetanse hos ledelsen i å modellere digital praksis overfor sine ansatte. Ledelsen får da kompetanse og et svært godt verktøy for å drive prosessene i prosjektet videre.

Å lede endring og utvikling i personalet

I endringsledelse er det et suksesskriterie at det planlegges og gjennomføres læringslooper med lærerne. Lærerne må trene på å planlegge/gjennomføre læringsøkter, og det må skapes rom til å reflektere i etterkant. Ledelsen legger tilrette for dette i teamtid/fellestid ukentlig.

Gjennom oppfølgingsmøter forberedes og trenes ledelsen slik at de selv tilrettelegger for disse læringsloopene. Ledelsen går foran med et godt eksempel.

Jan Gamre
Jan GamreLedelse og strategi
Jan var med å starte Rikt AS, et sterkt kompetansemiljø for pedagogisk implementering av nettbrett i undervisningen. Han har helt unik erfaring med denne type utviklingsarbeid. Utdannet Cand Philol ved UiO i musikk og religion, med en allsidig lærerbakgrunn på uskole og VGS. Jan er daglig leder i Kreasjon.
Gro Anita Carlsen
Gro Anita CarlsenLedelse og strategi
Rektor med Master i skoleledelse fra BI, utdannet både som pedagog og sosionom.
Hun har flere års erfaring fra barneverntjenesten og fra skole (undervisning, rådgivning, ledelse). Gro Anita elsker å jobbe med digitalisering av skoler og se at elevenes læringsopplevelser øker. 
Mette Hopøy
Mette HopøyLedelse og strategi
Mette er utdannet lektor og har jobbet 16 år som lærer før hun ble undervisningsinspektør på Langhus skole i 2013. Mette har jobbet med iPad i skolen siden 2013 og har ledet Ski kommune sin iPad satsing. Hun er Apple Distinguished Educator (ADE) og sertifisert for Education Strategic Planning (ESP).