Jan Merok Paulsen har ledet nasjonalt rektorprogram siden 2013.

Strategisk skoleeierskap

Modulen strategisk skoleeierskap har som utgangspunkt at skoleeiers utvikling av egne ledere i skolene har stor betydning for at en digital pedagogisk satsing skal bli vellykket.  Skoleeiers strategiske rolle i støtte og utvikling av grunnskolens ledere er godt dokumentert i norsk og internasjonal forskning, og dette leddet får erfaringsmessig for liten oppmerksomhet. Vi vektlegger utvikling av skolelederne som kollegium, der tillitsbasert ledelse, støttende læringsmiljø og strategiske investeringer i utviklingsstøtte er noen av komponentene. Vi tilbyr en forskningsbasert og praksisrettet modul som vi skreddersyr til lokale forhold i den enkelte skolekommune.

Jan Merok Paulsen

I denne modulen har vil tilknyttet oss Jan Merok Paulsen. Han er kjent som førsteamanuensis (PhD) ved OsloMet med blant annet ansvar for Rektorutdanningen og den nye modulen ”Skolemiljø og ledelse”. Han benyttes også av blant KS og som faglig rådgiver i skoleledelse og skoleeierskap i programmet ”Led Skole”. Han har også hatt ansvar for flere skreddersydde skoleeierprogrammer i regi av Stiftelsen IMTEC og OsloMet.

Jan Merok Paulsen
Jan Merok PaulsenLedelse og strategi
Jan har vært programleder for nasjonalt rektorprogram siden 2013. Han er associate Professor ved Oslo Metropolitan University og er en anerkjent skoleforsker. Han har både publisert mange vitenskapelige artikler og han har bidratt med innhold i mange vitenskapelige bøker innenfor skoleledelse og ledelsefag.
Jan Gamre
Jan GamreLedelse og strategi
Jan var med å starte Rikt AS, et sterkt kompetansemiljø for pedagogisk implementering av nettbrett i undervisningen. Han har helt unik erfaring med denne type utviklingsarbeid. Utdannet Cand Philol ved UiO i musikk og religion, med en allsidig lærerbakgrunn på uskole og VGS. Jan er daglig leder i Kreasjon.
Gro Anita Carlsen
Gro Anita CarlsenLedelse og strategi
Rektor med Master i skoleledelse fra BI, utdannet både som pedagog og sosionom.
Hun har flere års erfaring fra barneverntjenesten og fra skole (undervisning, rådgivning, ledelse). Gro Anita elsker å jobbe med digitalisering av skoler og se at elevenes læringsopplevelser øker.