Kom i gang med WeDo 2.0 – grunnleggende samling

WeDo egner seg fra 1. – 4. trinn, og kan gjerne benyttes på SFO. Den grunnleggende samlingen tar for seg første gang du åpner boksen. Vi bygger den grunnleggende education-roboten, gjør oss kjent med programvaren og oppretter forbindelse fra maskin til roboten. Vi lager våre første kodeinstruksjoner. Vi rydder tilbake i boksene og tar for oss orden, merking og logistikk. Dette er for alle lærere som er ukjent med koding og alle som er nye med LEGO Education WeDo 2.0. Vi er ferdig etter 2 og en halv time.

 • Hva er koding – lek og samtale
 • Bygge og få hands-on feeling
 • Bli kjent med boksen
 • Bli kjent med programvaren
 •  -Bygge Milo og programmere framover og bakover i loop 3 ganger, samt sette på en lyd
 •  -Bygge med bevegelsessensoren
 •  -Samarbeidsøvelsen-  kjøre en bane
 • Fokus på læringsfilosofien og flow
 • Organisering og klasseledelse (rydding, merking, råd i klasserommet)
 • Pris kr 7500,- eks MVA (dekker opptil 15 stk deltakere)

WeDo 2.0 fagsamling, to nivåer:

Etter ”Kom i gang” fokuserer vi på hvordan WeDo 2.0 kan brukes i fagene:

 • Matematikk
 • Naturfag
 • Språk (Norsk og Engelsk)
 • K & H

Vi ser på hvordan dette passer inn i fagplanene og hvordan vi kan jobbe tverrfaglig. Vi gjennomfører nye prosjekter og blir kjent med dokumentasjonsverktøyet. Disse samlingene varer i 3 timer.

Du kan kjøpe en pakke med tre stk samlinger du velger selv. F.eks grunnleggende samling + nivå 1 i to ulike fag, eller nivå 1 og 2 i samme fag. Pris for tre samlinger – kr 20000,- eks MVA. Du sparer litt mer enn 10% ved å sette sammen 3 samlinger i en pakke.

      Nivå 1:

 

 • Organisering og klasseledelse
 • Etablering av rapportskriving
 • Vi gjør 2 læringsopplegg
 • Orden og logistikk

 

     Nivå 2:

 

 • Vi utforsker flere kodemuligheter
 • Vi bruker flere sensorer
 • Vi gjør 2 nye læringsopplegg
 • Vi reflekterer over læreprosess

 

Espen Clausen
Espen ClausenLEGO Education veileder
Espen har en unik bakgrunn og erfaring innenfor koding i skolen. Han har lang fartstid i First Lego Legue. Han er kjent for å gjennomføre ukentlig kodetime skoleåret gjennom ved Grinde skule, og han benyttes både i regional og nasjonal sammenheng. Espen er en stor ressurs innenfor koding og teknologi i skolen.
Steinar Sevje
Steinar SevjeLEGO Education veileder
Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet. Han har ledet Jong skole sin satsing på WeDo 2.0 på SFO, og nå leder han et større kodeprosjekt for Mindstorms. Steinar er også skoleleder og kan bistå med planlegging og rådgiving mot ledelse i forkant av et prosjekt.
Jan Gamre
Jan GamreLEGO Education veileder
Jan har lang erfaring med pedagogisk implementering av IKT verktøy. Han har jobbet lenge med å klargjøre LEGO Education for Kreasjon, og er nå en av veilederne som er ute i leveranser. Jan utfyller Espen og Steinar i Kreasjon sitt LEGO Education veilederteam. Jan er også daglig leder i Kreasjon og bistår med rådgiving og planlegging.
WeDo 2.0 samlinger
Mindstorms samlinger
Øvrig koding