Office 365/Teams

Office 365 tilbyr en unik samling med pedagogiske muligheter til skolene. Mange skoler har tilgode å ta ut potensialet som ligger i denne pakken. Kreasjon hjelper din skole og lykkes med Office 365 og OneNote Klassenotatblokk. Kreasjon benytter Office 365 som serverplattform selv, og vi gjør all vår dokumentasjon og utvikling i OneNote. Vi lever hva vi lærer.

For skoler som trenger en real kickstart med Office 365 tilbyr vi nå en innholdsrik kursdag. Det spiller ingen rolle om dere bruker Windows- eller iPad klienter. Denne pakken kan du fordele over to halve dager på fellestid slik at du slipper kostbare vikarkostnader:

  • Office 365 som lagrings- og delingsarena
  • OneDrive – praktisk bruk og aktiviteter
  • OneNote som personlig notatverktøy – aktivitet
  • Lage og dele Office Mix video – aktivitet
  • Introduksjon av OneNote klassenotatblokk
  • Hva er Teams, og hvordan fungerer Teams?
  • Oppsummering og refleksjon

Vi kan også benyttes når elevene skal i gang i klasserommet. Office 365 vil raskere implementeres som et læringsverktøy på denne måten. Elever kan konsumere med digitale verktøy, men de er som regel ikke vant til å produsere. De er ikke vant til å styre aktiviteter mot læringsmål og kriterier. Vi har lang erfaring på området og hjelper deg gjerne med denne viktige biten.

Kreasjon benytter O365 som serverplattform selv, og vi gjør all vår dokumentasjon og utvikling i Teams.

Kreasjon er sertifisert Microsoft Global Training Partner

Stine Brynhildsen
Stine BrynhildsenMicrosoft veileder
Stine er en mye benyttet frilanser som nå har valgt å jobbe med Kreasjon. Hun har lang erfaring med å trene og veilede lærere innenfor digitale satsinger. Hun er en stor ressurs i arbeidet med pedagogisk IKT, og benyttes både regionalt og nasjonalt bl.a. i prosjekter med OneNote Klassenotatblokk.
Espen Clausen
Espen ClausenMicrosoft veileder
Espen har en unik bakgrunn og erfaring innenfor IKT i skolen. Han har lang fartstid med Microsoft verktøy og har veiledet og trenet mange lærere på plattformen. Han er kjent for å gjennomføre ukentlig kodetime ved Grinde skule, og han benyttes både i regional og nasjonal sammenheng. Espen er en stor ressurs innenfor bruk av Microsoft verktøy.
Jan Gamre
Jan GamreMicrosoft veileder
Jan har lang erfaring med pedagogisk implementering av IKT verktøy. Han har unik erfaring med pedagogisk bruk av Microsoft verktøy. Bakgrunnen fra iPad prosjekter passer godt inn med Offic 365 brukt mot ulike klienter. Jan er daglig leder i Kreasjon og bistår også med rådgiving og planlegging av prosjekter.
OneNote Klassenotatblokk
Teams
Kundene sier