OneNote Klassenotatblokk gir fantastiske pedagogiske muligheter.

OneNote klassenotatblokk gir fantastiske muligheter i vurderings- og samskrivingspraksis. Om klassenotatbøkene distribueres som fag eller på annen måte, vil hver klassenotatblokk gi:
  • Områder for lærer. Dele fagstoff, presentere mål og kriterier, veilede, vurdere og tilpasse
  • Samarbeidsområde for elevene. Samarbeide og samskrive, være læringspartner, gi kameratvurdering, få reelle lesere og lese andres tekster/arbeid.
  • Område for enkelteleven. Finne fagstoff, mål og kriterier, organisere fagstoff, ta notater, jobbe med oppgaver og innleveringer. Bruke tilbake- og framovermeldinger fra lærer og medelever, gjøre egenvurdering
Å få hele organisasjonen til og lykkes med OneNote klassenotatblokk er et godt stykke organisasjonsutvikling. Å implementere alt som beskrives ovenfor gjøres derfor over tid og gjerne med noen som kan holde lærerne litt i hånda underveis. Skolene blir selvstendige rimelig fort, men det er viktig å gi alle lærerne god fart tidlig. Og at hele organisasjonen går i noenlunde samme retning og samme fart. Teknologien er kanskje mindre enn 30% av dette. Menneskene, rutinene og vanene, samhandling og samskrivingen utgjør den største biten.

Om man ønsker gå for OneNote Klassenotatblokk anbefales en halv oppstartsdag og deretter to halve oppfølgingsdager med 2-3 ukers mellomrom. Ta kontakt dersom du vil snakke med oss om dette.

Kreasjon benytter O365 som serverplattform selv, og vi gjør all vår dokumentasjon og utvikling i Teams.

Kreasjon er sertifisert Microsoft Global Training Partner

Stine Brynhildsen
Stine BrynhildsenMicrosoft veileder
Stine er en mye benyttet frilanser som nå har valgt å jobbe med Kreasjon. Hun har lang erfaring med å trene og veilede lærere innenfor digitale satsinger. Hun er en stor ressurs i arbeidet med pedagogisk IKT, og benyttes både regionalt og nasjonalt bl.a. i prosjekter med OneNote Klassenotatblokk.
Espen Clausen
Espen ClausenMicrosoft veileder
Espen har en unik bakgrunn og erfaring innenfor IKT i skolen. Han har lang fartstid med Microsoft verktøy og har veiledet og trenet mange lærere på plattformen. Han er kjent for å gjennomføre ukentlig kodetime ved Grinde skule, og han benyttes både i regional og nasjonal sammenheng. Espen er en stor ressurs innenfor bruk av Microsoft verktøy.
Jan Gamre
Jan GamreMicrosoft veileder
Jan har lang erfaring med pedagogisk implementering av IKT verktøy. Han har unik erfaring med pedagogisk bruk av Microsoft verktøy. Bakgrunnen fra iPad prosjekter passer godt inn med Offic 365 brukt mot ulike klienter. Jan er daglig leder i Kreasjon og bistår også med rådgiving og planlegging av prosjekter.
OneNote Klassenotatblokk
Teams
Kundene sier