Gå til innholdet

Om Kreasjon

Vi brenner for en skolehverdag som frigjør kreativitet og skaperkraft,
hvor eleven er sterkt involvert og aktiv i egen læring.

Kreasjon leverer både direkte mot skoler og vi leverer gjennom forhandlere. Vi er kompetansepartner for ATEA og Skooler, mens vi er treningspartnere for Microsoft og Apple.

Vi leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder skal oppleve høy gevinst etter et besøk fra oss. Våre kjerneverdier er: Utforske, skape, samhandle og delta.

Menneskene

Jan Gamre

Jan Gamre

Ledelse og utvikling

jan@kreasjon.net

Jan har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Jan er lærer i musikk og KRLE opprinnelig, men nå er han daglig leder i Kreasjon. Stadig sulten på neste steg.

Anette Kjeldsrud

Anette Kjeldsrud

Leder for matematikk

anette@kreasjon.net

Anette er realfagslærer med mye bioteknologi og videreutdanning i matematikk. Hun har mange års erfaring fra skolen, bl.a. flere år i videregående skole og i ungdomsskole. Utover dette har hun jobbet to år som formidler hos Vitensenteret Innlandet. Anette leder matematikk satsingen hos Kreasjon. Alle som har møtt henne kjenner den gode energien hun utstråler.

Gøril Gjøystdal

Gøril Gjøystdal

Leder for Microsoft satsing

goril@kreasjon.net

Gøril har jobbet flere år som realfagslærer og språklærer i ungdomsskole og videregående skole. Hun har også jobbet med kommunikasjon i bla. Akershus Energi og i fylkesarkivet hos Akershus fylkeskommune. Hun ivrer etter mer utforsking og skaping, samhandling og deltakelse i skolen. Hun er en kreativ sjel som designer mange av våre illustrasjoner.

Steinar Sevje

Steinar Sevje

Leder for koding og skaperverksted

steinar@kreasjon.net

Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet i Bærum. Han har ledet Jong skole sitt kodeprosjekt med ulike arbeidsformer gjennom 2 år. Steinar har erfaring som skoleleder og bistår gjerne med prosjektering av koding og skaperverksted prosjekter.

Espen Clausen

Espen Clausen

Faglærer koding og realfag

espen@kreasjon.net

Espen har en unik bakgrunn og erfaring innenfor koding i skolen. Han har lang fartstid i First Lego League. Han er kjent for å gjennomføre ukentlig kodetime skoleåret gjennom ved Grinde skule, og han benyttes både i regional og nasjonal sammenheng. Han har bl.a lektorgrad i pedagogisk informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, sammen med en allsidig arbeidsbakgrunn.

Sturla E. Hovdal

Sturla E. Hovdal

Leder Samfunnsfag

sturla@kreasjon.net

Sturla er lektor med hovedfag i statsvitenskap fra NTNU, og har lang erfaring som lærer i ungdomsskole og videregående i samfunnsfag. Han er også lærer i engelsk og norsk og er sertifisert trener hos Apple, Microsoft og Google. Han har solid erfaring som veileder på PC og iPad plattform inkludert O365/Teams og OneNote klassenotatblokk.

Eva Steffensen

Eva Steffensen

Spesialpedagog

eva@kreasjon.net

Lang erfaring som lektor/Spes ped koordinator med ansvar for at elever med ekstra behov får et godt læringsutbytte. Har dybdekompetanse i verktøy for elever med lese- og skrivevansker. Over 20 års erfaring med bl.a. multifunksjonshemmede og autismespekter diagnoser, og elever med diverse fysiske og psykiske utfordringer.

Karsten S. Gundersen

Karsten S. Gundersen

Spesialpedagog og STL+

karsten@kreasjon.net

Karsten har en master i spesialpedagogikk med fordypning innen utviklingshemning. Han har jobbet 7 år som lærer. I hele perioden har han vært tilknyttet mellomtrinnet. I 5 av disse årene har han også vært tilknyttet småtrinnet. I 3 år jobbet han ved forsterket skole for elever innen autismespekteret.

Åge Reite

Åge Reite

Leder Musikk

Åge er utdannet lektor med mastergrad i musikk fra universitet i Oslo. Han jobber som faglærer for lyd og musikkproduksjon på Noroff i Oslo. I tillegg driver han lydstudio hvor han skriver musikk for TV, film og artister i inn og utland. Åge har de siste årene vært musikklærer ved flere skoler i Osloområdet, og han har lang erfaring i å implementere digitale verktøy på musikkrommet.

Kreasjon er kompetansepartner for FIRST Scandinavia partner (FS Partner) og leverer kurs, kursrekker og prosjekter til skolenorge innenfor LEGO education. FIRST Scandinavia Partner er datterselskapet til Stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak FIRST Lego League og Newton, i tillegg til å være Norges største leverandør av LEGO Education produkter.

Kreasjon er kompetansepartner for n00b.no og leverer kurs, kursrekke og prosjekter innen programmering og skaperverksted i skolen. n00b er Norges største leverandør av programmeringsutstyr til undervisning og har rådgivere som hjelper deg med å sette sammen en best mulig løsning for din skole.

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.