Vi brenner for en skolehverdag som frigjør kreativitet og skaperkraft, hvor eleven er sterkt involvert og aktiv i egen læring.

Kreasjon leverer både direkte mot skoler og vi leverer gjennom forhandlere. Vi leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder skal oppleve høy gevinst etter et besøk fra oss.  Vi elsker å levere prosjekter som er forankret hos ledelse og lærere, og som gir varig verdi for lærere og elever. Vi gjør alltid våre prosjekter SAMMEN med skolen. Når elevene opplever høyere læringsglede og synes det er mer spennende å gå på skolen, – da har vi lykkes SAMMEN.

Kreasjon består av en helt unik samling med mennesker, og her ser du vårt persongalleri:

Kreasjon benytter O365 som serverplattform, og vi gjør all vår dokumentasjon og utvikling i Teams.

Kreasjon er sertifisert Microsoft Global Training Partner

Jan Gamre
Jan GamreLedelse og utvikling
Jan har bred erfaring med digitaliseringsprosjekter i undervisningssektor gjennom mange år, både innenfor lederoppfølging og brukerimplementering. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø for pedagogisk implementering av IKT i undervisningen, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Han er lærer i musikk og KRLE opprinnelig. Jan er daglig leder i Kreasjon.
Lene Lindquist Moen
Lene Lindquist MoeniPad og STL+ veileder
Lene er utdannet førskolelærer- (adjunkt med opprykk) og har 10 års erfaring fra barnehage, og 6 års erfaring fra skole (1. – 4. klasse). Det siste året har Lene vært blandt de mest brukte APL’ene i Norge. Hun har bidratt sterkt i Ski kommune sin iPad satsing. Lene er ADE og hun leder STL+ arbeidet hos Kreasjon.
Synnøve Ekroll
Synnøve EkrollLedelse og strategi
Synnøve er utdannet adjunkt og har jobbet 8 år som lærer i småskolen før hun begynte å jobbe for Rikt AS i 2013. Her jobbet hun i 3 og et halvt år og var en betrodd medarbeider, siste halve året fungerte hun som personalleder. Hun er APL veileder og sertifisert for Education Strategic Planning (ESP). Er også skoleleder på Volla skole.
Stine Brynhildsen
Stine BrynhildsenMicrosoft veileder
Stine er en mye benyttet frilanser som nå har valgt å jobbe med Kreasjon. Hun har lang erfaring med å trene og veilede lærere innenfor digitale satsinger. Hun er en stor ressurs i arbeidet med pedagogisk IKT, og benyttes både regionalt og nasjonalt bl.a. i prosjekter med OneNote Klassenotatblokk. Hun er utdannet lektor med mastergrad i nordisk litteratur og har 10 års undervisningserfaring fra vgs i fagene norsk, engelsk og norsk som andrespråk.
Espen Clausen
Espen ClausenMicrosoft og koding
Espen har en unik bakgrunn og erfaring innenfor koding i skolen. Han har lang fartstid i First Lego League. Han er kjent for å gjennomføre ukentlig kodetime skoleåret gjennom ved Grinde skule, og han benyttes både i regional og nasjonal sammenheng. Espen er en stor ressurs innenfor koding og teknologi i skolen. Han har bl.a lektorgrad i pedagogisk informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, sammen med en allsidig arbeidsbakgrunn.
Eva Steffensen
Eva SteffensenSpes ped og iPad
Lang erfaring som lektor/Spes ped koordinator med ansvar for at elever med ekstra behov får et godt læringsutbytte. Har dybdekompetanse i verktøy for elever med lese- og skrivevansker. Over 20 års erfaring med bl.a. multifunksjonshemmede og autismespekter diagnoser, og elever med diverse fysiske og psykiske utfordringer.
Har vært Senior rådgiver for State of California og veileder i Northern California Assistive Technology Team.
Sturla Enge Hovdal
Sturla Enge HovdalProsjektleder og veileder
Sturla har allsidig arbeidsbakgrunn fra privat og offentlig sektor. Han er lektor med hovedfag i statsvitenskap og har 10 års erfaring som lærer. Han har jobbet fulltid siste to årene med trening og veiledning av lærere i digitale satsninger innenfor grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. Mesteparten av dette har vært med iPad som læringsverktøy, men han har også solid erfaring med Office 365 og OneNote klassenotatblokk. Google-sertifisert.
Åge Reite
Åge ReiteMusikkveileder
Åge er utdannet lektor med mastergrad i musikk fra universitet i Oslo. Han jobber som faglærer for lyd og musikkproduksjon på Noroff i Oslo. I tillegg driver han lydstudio hvor han skriver musikk for TV, film og artister i inn og utland. Åge har de siste årene vært musikklærer ved flere skoler i Osloområdet, og han har lang erfaring i å implementere digitale verktøy på musikkrommet.
Maria Stensby
Maria StensbyiPad og STL+ veileder
Maria er adjunkt med opprykk, har jobbet som kontaktlærer på 1. trinn og har 6 års erfaring fra skolen. Hun er APL sertifisert og har vært med fra starten i Jong skole sin satsning på nettbrett i klasserommet, med blant annet STL+ metoden. Hun har solid erfaring med STL+ leveranser mot 1-2. trinn.
Steinar Sevje
Steinar SevjeLEGO Education veileder
Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet. Han har ledet Jong skole sin satsing på WeDo 2.0 på SFO, og nå leder han et større kodeprosjekt med ulike arbeidsformer. Steinar er også skoleleder og kan bistå med planlegging og rådgiving mot ledelse i forkant av et prosjekt.

Vi er registrert som Kreasjon AS, org nr: 918379789