Vi brenner for en skolehverdag som frigjør kreativitet og skaperkraft, hvor eleven er sterkt involvert og aktiv i egen læring.

Kreasjon leverer både direkte mot skoler og vi leverer gjennom forhandlere. Vi leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder skal oppleve høy gevinst etter et besøk fra oss.  Vi elsker å levere prosjekter som er forankret hos ledelse og lærere, og som gir varig verdi for lærere og elever. Vi gjør alltid våre prosjekter SAMMEN med skolen. Når elevene opplever høyere læringsglede og synes det er mer spennende å gå på skolen, – da har vi lykkes SAMMEN.

Vi har skapt det nye praksis støttende-læremiddelet:

Kreasjon består av en helt unik samling med mennesker, og her ser du vårt persongalleri:

Jan Gamre
Jan GamreLedelse og utvikling
Jan har bred erfaring med digitaliseringsprosjekter i undervisningssektor gjennom mange år, både innenfor lederoppfølging og brukerimplementering. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø for pedagogisk implementering av IKT i undervisningen, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Han er lærer i musikk og KRLE opprinnelig. Jan er daglig leder i Kreasjon.
Lene Lindquist Moen
Lene Lindquist MoeniPad og STL+ veileder
Lene er utdannet førskolelærer- (adjunkt med opprykk) og har 10 års erfaring fra barnehage, og 6 års erfaring fra skole (1. – 4. klasse). Det siste året har Lene vært blandt de mest brukte APL’ene i Norge. Hun har bidratt sterkt i Ski kommune sin iPad satsing. Lene er ADE og hun leder STL+ arbeidet hos Kreasjon.
Gro Anita Carlsen
Gro Anita CarlsenLedelse og strategi
Rektor med Master i skoleledelse fra BI, utdannet både som pedagog og sosionom.
Hun har flere års erfaring fra barneverntjenesten og fra skole (undervisning, rådgivning, ledelse). Gro Anita elsker å jobbe med digitalisering av skoler og se at elevenes læringsopplevelser øker.
Stine Brynildsen
Stine BrynildsenMicrosoft veileder
Stine er en mye benyttet frilanser som nå har valgt å jobbe med Kreasjon. Hun har lang erfaring med å trene og veilede lærere innenfor digitale satsinger. Hun er en stor ressurs i arbeidet med pedagogisk IKT, og benyttes både regionalt og nasjonalt bl.a. i prosjekter med OneNote Klassenotatblokk. Hun er utdannet lektor med mastergrad i nordisk litteratur og har 10 års undervisningserfaring fra vgs i fagene norsk, engelsk og norsk som andrespråk.
Espen Clausen
Espen ClausenMicrosoft og koding
Espen har en unik bakgrunn og erfaring innenfor koding i skolen. Han har lang fartstid i First Lego League. Han er kjent for å gjennomføre ukentlig kodetime skoleåret gjennom ved Grinde skule, og han benyttes både i regional og nasjonal sammenheng. Espen er en stor ressurs innenfor koding og teknologi i skolen. Han har bl.a lektorgrad i pedagogisk informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, sammen med en allsidig arbeidsbakgrunn.
Eva Steffensen
Eva SteffensenSpes ped og iPad
Lang erfaring som lektor/Spes ped koordinator med ansvar for at elever med ekstra behov får et godt læringsutbytte. Har dybdekompetanse i verktøy for elever med lese- og skrivevansker. Over 20 års erfaring med bl.a. multifunksjonshemmede og autismespekter diagnoser, og elever med diverse fysiske og psykiske utfordringer.
Har vært Senior rådgiver for State of California og veileder i Northern California Assistive Technology Team.
Sturla Enge Hovdal
Sturla Enge HovdalProsjektleder og veileder
Sturla har allsidig arbeidsbakgrunn fra privat og offentlig sektor. Han er lektor med hovedfag i statsvitenskap og har 10 års erfaring som lærer. Han har jobbet fulltid siste to årene med trening og veiledning av lærere i digitale satsninger innenfor grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. Mesteparten av dette har vært med iPad som læringsverktøy, men han har også solid erfaring med Office 365 og OneNote klassenotatblokk. Google-sertifisert.
Anette Kjelsrud
Anette KjelsrudRealfag
Anette er realfagslærer med mye bioteknologi og videreutdanning i matematikk. Hun har mange års erfaring fra skolen, bl.a. flere år i videregående skole og i ungdomsskole. Utover dette har hun jobbet to år som formidler hos Vitensenteret Innlandet. Anette tilfører Kreasjon viktig kompetanse innenfor realfag. Alle som har møtt henne kjenner den gode energien hun utstråler, hun passer perfekt inn hos oss.
Karsten S. Gundersen
Karsten S. GunderseniPad, spes ped og STL+ veileder
Karsten har en master i spesialpedagogikk med fordypning innen utviklingshemning. Han har jobbet 7 år som lærer. I hele perioden har han vært tilknyttet mellomtrinnet. I 5 av disse årene har han også vært tilknyttet småtrinnet. I 3 år jobbet han ved forsterket skole for elever innen autismespekteret. Karsten er sertifisert Apple Professional Learning Specialist.
Mette Hopøy
Mette HopøyLedelse og strategi
Mette er utdannet lektor og har jobbet 16 år som lærer før hun ble undervisningsinspektør på Langhus skole i 2013. Mette har jobbet med iPad i skolen siden 2013 og har ledet Ski kommune sin iPad satsing. Hun er Apple Distinguished Educator (ADE) og sertifisert for Education Strategic Planning (ESP).
Steinar Sevje
Steinar SevjeLEGO Education veileder
Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet. Han har ledet Jong skole sin satsing på WeDo 2.0 på SFO, og nå leder han et større kodeprosjekt med ulike arbeidsformer. Steinar er også skoleleder og kan bistå med planlegging og rådgiving mot ledelse i forkant av et prosjekt.
Åge Reite
Åge ReiteMusikkveileder
Åge er utdannet lektor med mastergrad i musikk fra universitet i Oslo. Han jobber som faglærer for lyd og musikkproduksjon på Noroff i Oslo. I tillegg driver han lydstudio hvor han skriver musikk for TV, film og artister i inn og utland. Åge har de siste årene vært musikklærer ved flere skoler i Osloområdet, og han har lang erfaring i å implementere digitale verktøy på musikkrommet.

Vi er registrert som Kreasjon AS, org nr: 918379789