Foredragsholdere til STL+ Konferansen 2017:

NB: Informasjon om STL+ konferansen 2018 er nå klar. Den ligger på eget nettsted stlpluss.org

Vi er stolte over å ha samlet årets persongalleri av foredragsholdere. Foredragsholderne sikrer at din kompetanse øker når du kommer til årets konferanse. De skal lede oss gjennom et innholdsrikt program.

Samtidig minner vi om at DU også er viktig for erfaringsdelingen. Vi håper og tror at også DU bidrar og er aktiv under  erfaringsdelingen. Velkommen skal du være!

Mona Wiklander
Mona WiklanderForedragsholder
For 13 år siden startet Mona som første i landet «Att skriva sig till läsning» (STL+), med PC’er som var utstyrt med talende tastatur og talesyntese. Hun har siden 2010 vært prosjektleder for ASL i Sandviken kommune, og i tillegg vært ansvarlig for kommunens språkutviklingsplan fra førskolen til årskurs 9 (jamf. norske 1.-10.klasse).

Mona er en av forfatterne til forskningsboken ”Att skriva sig till läsning – erfarenheter och analyser i det digitaliserade klassrummet” 2015 og ”Att skriva sig till läsning – Handbok för åk 1-3” 2015.

Frank Hansen
Frank HansenForedragsholder
Frank Hansen er en av opphavsmennene til begrepet STL+ i Norge. Han jobber i Statped og har vært aktiv pådriver for å gjøre arbeidsformen kjent siden 2009. Han bidro sterkt til de første utprøvingene i Norge gjennom de første skoleprosjektene her til lands.

Frank har i lang tid vært en viktig bidragsyter for å tilgjengeliggjøre digitale hjelpemidler med tilhørende arbeidsformer. Han har stor oversikt over teori og forskning på feltet.

Dina Dalaaker
Dina DalaakerForedragsholder
Dina Dalaaker jobber med pedagogisk bruk av IKT i utdanningen og har nettbrett som sitt ansvarsområde. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og har hovedfag i pedagogikk. Hun jobber ved Senter for IKT i utdanningen.

Dina deler erfaringer fra STL+ prosjekter ved 32 skoler fordelt på 23 kommuner i Norge.

Elisabeth Palmgren
Elisabeth PalmgrenForedragsholder
Elisabeth Palmgren er rektor på Teglverket, en skole som har fått innovasjonspris fra Senter for IKT for helhetlig bruk av IKT. Mange har sett filmen som IKT senteret har laget fra 1. klasse på Teglverket. Elisabeth deler litt om hvordan de jobber og er åpen om at de har ytterligere ambisjoner innenfor nettopp STL+

Derfor møter Teglverket opp med mange personer til årets konferanse. Elisabeth ønsker at skolen skal utvikle seg videre.

Monica Celius
Monica CeliusForedragsholder
Monica jobber som kontaktlærer på 2.trinn på Steinberg skole, hvor hun bruker STL+ som metode i lese- og skriveopplæringen. Skolen har 1:1 med digitale verktøy, i et vurdering for læring perspektiv. De har høstet svært gode erfaringer over flere år. Monica deler fra sin praksis med ulike eksempler.

I tillegg er Monica kursholder for Digikon. Her hjelper hun andre lærere med tips og råd om bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Wibecke Sem-Jacobsen
Wibecke Sem-JacobsenKonferansevert
Wibecke er allmennlærer, med praksis fra ungdomsskole, barneskole og voksenopplæring, og har jobbet en del med elever i alle aldre som akkurat har kommet til Norge. De siste årene har hun jobbet med å holde kurs og foredrag om god bruk av lese- og skrivehjelpemidler. Hun har et stort hjerte for alle elever, og kanskje aller mest for de som ikke får til.

Hennes engasjement for STL+ stammer fra opplevelser med hvordan STL+ kan være en god arbeidsform for at alle elever, nesten uansett funksjonsnivå, kan føle at de lykkes i skolehverdagen.