Litt historikk

NB: Informasjon om STL+ konferansen 2018 er nå klar. Den ligger på eget nettsted stlpluss.org

STL+ står for «Skrive seg Til Lesing med talestøtte». Dette begrepet ble skapt av Statped og gjort kjent i Norge fra 2009. Tone Finne og Frank Hansen i Statped har vært aktive pådrivere for å gjøre arbeidsformen kjent.

Arbeidsformen oppdaget de da de var på «Fremtidens lærande», en konferanse i Sverige, hvor de traff spesialpedagog Mona Wiklander. Mona kaller dette for «ASL Sandvikenmodellen». Statped drev fram et prosjekt med STL+ i Norge og flere skoler fikk prøve STL+ i en periode på to år. Alle som var med i prosjektet jobber fortsatt på denne måten og vil ikke bytte tilbake til tradisjonell undervisning.

Nå har flere år gått, begrepet har festet seg sakte men sikkert, og det siste året har det nærmest eksplodert i antall skoler som ønsker å jobbe på denne måten.

Årets konferanse er den tredje i rekken, og har kommet for å bli.

IKT-senteret har gjort denne rapporten om bruk og anvendelse på 32 skoler i 23 kommuner i Norge. Vi anbefaler at alle med interesse for lese- og skriveopplæringen leser den. Les den HER.