Musikk – kursrekke 3 halve dager

Kursrekke over 3 ettermiddager med GarageBand i musikkundervisning, oppstart tirsdag 12. des kl 13-16 i Kreasjon sine lokaler. For musikklærere og allmennlærere som underviser i musikk.

Agenda:

 • Vi komponerer
 • Vi gjør lydopptak
 • Vi gjør aktiviteter du kan bruke videre
 • Vi gjør velutprøvde læringsopplegg
 • Det blir samspill med virtuelle instrumenter
 • Vi øver og lærer oss Trommeslager modulen
 • Vi lærer oss LiveLoops
Meld meg på!

Animasjon på iPad – kursrekke 3 halve dager

Kursrekke over 3 ettermiddager med iStopMotion og iMovie, oppstart onsdag 13. des kl 13-16 i Kreasjon sine lokaler. For allmennlærere og lærere i K & H som ønsker benytte animasjon som tverrfaglig metode.

Agenda:

 • Vi gjør velutprøvde læringsopplegg
 • Vi lager storyboards
 • Vi gjør aktiviteter du kan bruke videre
 • Vi arbeider med levendegjøring av bilder
 • Vi øver oss på 2D og 3D animasjon
 • Vi lærer oss bildehastighet og bevegelse
Meld meg på!

For begge kursrekkene:

Vi modellerer og reflekterer over vurderingspraksis og vi modellerer klasseledelse. Deltakerne får trygghet for å bruke verktøyene, og du får også med deg læringsopplegg som du har trent på under kursrekka. Treningsaktivitetene vil umiddelbart kunne brukes i klasserommet.

Pris kr 1000,- pr halvdag. Ved påmelding faktureres det for alle tre kursdagene, totalt kr 3000,- eks MVA.