Vurdering er noe av det som har størst betydning når det gjelder elevenes læring. Når vi arbeider med vurdering handler det om å minske gapet mellom hvor man er – og hvor man skal. Som i figuren til høyre handler det om å gjøre elevene i stand til å komme videre og ikke bli stående som en følge av kunnskapshull.

Selv om skoler etterhvert har arbeidet lenge med vurdering er dette et område som fortsatt er like aktuelt som utviklingsområde. I vurderingsarbeidet er kanskje tilbakemeldingene det viktigste for å styrke elevenes læring. Hvordan skal din tilbakemelding hjelpe eleven med å lære? Hvordan skal vi sørge for å gi gode tilbakemeldinger på prosessnivå, framfor å gi dem på oppgavenivå? Hvordan skal vi sikre at det å arbeide formativt ikke egentlig medfører at man gir mange små summative vurderinger i stedet for?

Dette er noen av temaene fra det nye vurderingskurset som Eva Bratvold og Kreasjon har laget i fellesskap. Eva er kjent hos mange som en dyktig innholdsprodusent hos flere av forlagene, hos TV2 skole, på Mooc-ene til Høgskolen i Østfold, og hun har bidratt i flere kompetansepakker hos UDIR. I forbindelse med lanseringen har vi stilt Eva noen spørsmål omkring dette kurset.

Mye er sagt og gjort innenfor vurdering i norsk skole siste 15 årene. Hvis du skal peke på essensen i utfordringene omkring vurdering nå i 2021 – hva vil du si da?

En av de store utfordringene er selvfølgelig innføring av fagfornyelsen. Nå blir det kanskje andre ting som skal vurderes enn det som har blitt vurdert tradisjonelt sett. Hva skal du måle, og hvordan skal du vite at det er de riktige tingene du måler – det er to hovedspørsmål. Samtidig tror jeg nok at mange fortsatt vil følge sin eksisterende praksis, og at vi først ser større endringer i vurderingsarbeid med omlegging av eksamensordning hvor andre typer ferdigheter utover de rent faglige blir vektlagt.

Hvordan var det å gjøre dette kurset sammen med Kreasjon?

Jeg har hatt det kjempegøy! Dette var en mulighet til å formidle noe som jeg er veldig opptatt av sammen med noen som kan forvalte det på en veldig god måte. Jeg er også veldig fornøyd med hvordan vi har klart å løse oppgaven sammen; vi har laget et kurs som er praksisnært, som jeg håper lærerne vil like å arbeide med og hvor de kan finne praktiske tips – en annen måte å drive opplæring på enn tradisjonelle kurs. Vi har rett og slett forsøkt å være litt lekne i formen – samtidig som det er et alvorlig og seriøst tema.

Hva tenker du at dette vurderingskurset tilfører skolene?

For å få til praksisendringer kreves det systematisk endringsarbeid. Med dette kurset kan skoleleder ha en ressurs som vil fungere godt som blended learning – lærerne kan gå gjennom innhold i sitt eget tempo, samtidig som man tar opp tematikk på fellestid for å holde tak i prosessen. Gjennom å ha fokus på vurderingspraksis over tid, samtidig som det ikke “spiser opp” mye av fellestiden – tror jeg sjansen for å få en god prosess som alle, ikke minst elevene, kan ha glede av i tiden framover. Vurdering er altfor viktig til at man skal ta lettvint på det. Vi har også laget et forslag til hvordan man kan ta i bruk denne kursressursen for skoleleder.

Kurset blir snart åpnet i sin helhet i 40 dager, deretter vil kun modul 1 være åpen for utprøving. Vurderingskurset vil ligge som en bauta i E-læringskatalogen til Kreasjon for skoler som abonnerer på E-læring. Hva tenker du vurderingskurset bidrar med i sortimentet til Kreasjon?

Dette er jo et kurs som passer fint inn med de andre elæringskursene som er under produksjon. De andre kursene i serien er bygget på samme måte som dette – så hvis lærere liker dette vurderingskurset, så vil de også like de andre. For oss som brenner for god læring tenker jeg at dette kan være verdifulle ressurser som skolene kan ha nytte av i lang tid framover. Jeg bare gleder meg til å se reaksjonene.

Eksempel fra kurset – Tilbakemelding på ulike nivåer:
Her er et av de praktiske eksemplene i kurset. Vi ønsker at du relaterer situasjonene til egen undervisningspraksis (dine fag og din egen praksis). Aktuelle tema er bl.a. samhandling, samarbeid og å gjøre hverandre gode mens man løser ulike oppgaver.