Som lærere ser vi mulighetene for programmering som en arena for mye læringsglede og utforsking. Heldigvis trenger man ikke å være en ekspert i programmering for å kode med elevene.

Koding i skolen trenger ikke være avansert. Man behøver ikke mye utstyr eller kompetanse for å la elevene programmere. Ofte kan man utvikle sine ferdigheter sammen med elevene, så lenge man tør å slippe litt kontroll.  Selv har vi til sammen lang praksiserfaring med hvordan man kan knytte programmering til de overordnede verdiene i læreplanen, med fokus på skaperglede og utforskertrang, i tillegg til å øve på de grunnleggende ferdighetene. Med en realfagslærer og en praktisk-estetiker utfyller vi hverandre godt faglig og bruker begge programmering tverrfaglig med elevene.

swift

Hvorfor skal man drive med programmering? Programmering er en viktig del av den nye læreplanen. Vi opplever at terskelen for å komme i gang med programmering er høy for mange, og ønsker å hjelpe flere lærere til å komme over denne terskelen. Hvis du har iPader på din skole, trenger du ikke kjøpe masse utstyr. Appen Swift Playgrounds er gratis og tilgjengelig på iPad. Kodespråket i Swift har høy overføringsverdi til andre programmeringsspråk, i tillegg til at man kan utvikle seg innenfor Swift.

Hvorfor skape et elæringskurs? Som veiledere reiser vi ofte rundt på skoler i Norge og kurser lærere i digitale verktøy. Korona har fått oss til å måtte tenke annerledes. Vi hadde et ønske om å flytte det vi gjør i klasserommet med lærerne, over på et digitalt tilgjengelig kurs. I utviklingen av kurset ville vi forsøke å flytte den fysiske veiledningen inn i e-læringskurset vårt, slik at vi kan lose lærerne gjennom praktisk-pedagogiske aktiviteter og innhold.

Hvem er kurset for? Hvis du jobber i grunnskolen med iPad som verktøy, kan dette kurset være noe for deg. Kanskje for realfagslærere spesielt, siden kompetansemålene i matematikk er direkte relaterte til programmering, og ved å ha en utforskende tilnærming og bruke den algoritmiske tenkeren som metode vil også andre fag, naturfag spesielt, naturlig inkluderes. Steinar har prøvd Swift med elever helt ned til 1. trinn og hatt mye moro med det. Den største utfordringen da har vært at instruksjonene til brettene har vært på engelsk, men det løste vi med felles gjennomgang og egenproduserte norske lydspor.

Hvilken verdi gir dette kurset lærerne? Kurset gjør at du lett kan ta i bruk programmering med Swift, men også hvordan det kan knyttes opp mot grunnleggende ferdigheter ved å blant annet dokumentere prosessen. Vi ønsket et iPad-vennlig kurs med korte videoer og enkle aktiviteter for å forsterke læring. Målet er at kurset skal gi direkte overføringsverdi til lærernes undervisningssituasjon, hvor de er. Dette nybegynnerkurset er på mange måter bare en smakebit. Vi ser på det som en start på et større løp innenfor programmering. Kurset skal være mulig å gjennomføre i utviklingstid eller etter arbeidstid. Derfor har vi begrenset innholdet til det mest grunnleggende innenfor vår praktisk- pedagogiske tilnærming og metodikk. På denne måten tror vi at vi kan få med alle.

Håper du vil prøve ut kurset vårt,

Hilsen Aina og Steinar

Swift Koding