Vi i Kreasjon spår fremtiden!

Våre fagansvarlige pedagoger jobber “hands on”
og de spår trender for 2022. 

Blir det mer spilling? Hva tenker de om LK20 og hvordan påvirker covid skolehverdagen?

Vi stilte våre fagansvarlige følgende spørsmål:

 Hva tror du vi vil se mer av (innenfor ditt fagansvar)? 
Hvilke trender så du i 2021? 

Noe annet som skjer i 2022 som du er gira, spent på? 

Marius – fagansvarlig M365 

Marius Oma Hellervik

For ordensskyld: Microsoft 365 (M365) er en programserie med appene Word, Excel, Teams, OneDrive osv..
Marius vet det som skal vites om M365. Og derfor også vår fagansvarlig. Dette er hva han tror om veien videre.

Mer enn bare Teams fremover
Jeg tror vi vil se mer av brukere som utforsker mulighetene som finnes i M365-universet. Med den raske digitaliseringen må vi finne bedre løsninger, på utfordringer vi ser nå som vi jobber mer digitalt. Flere har for eksempel fått øynene opp for møter over nett og har dermed fordypet seg mer i hvordan man tilpasser seg denne situasjonen. 

Kognitive tjenester som hjelper oss i M365
Microsoft har for alvor rullet ut tale og språktjenester på tvers av hele Microsoft 365. Alt fra tekst til tale og motsatt vei, – til oversettelsestjenester man knapt trodde var mulig for noen få år siden. Visuelle funksjoner med bildegjenkjenning, ansikts og følelsesgjenkjenning har også kommet langt, lesefremdrift er et eksempel på dette. Vi får tilgjengelige data på bruksmønstre, sist benyttede filer, mest brukte filer i organisasjonen osv. Lærer får oversikt over tidsbruk og ulike kvantitative data for elevene. På den ene siden er disse tjenestene veldig spennende og åpner nye muligheter, på den andre siden skaper dette nye personvernspørsmål som må avklares.

Stream som årets nykommer 2021
Apper som Stream har blitt mer aktuelle, fordi flere ønsker å lage videoer når de skal instruere, forklare eller svare noen. Folk ønsker også å finne flere måter å være sosiale på når man jobber hjemmefra. Mer videosamtaler blir brukt og det stilles flere krav til at man vet hvordan man oppfører seg i videomøter. 

Mer AR og VR
Det har skjedd mye spennende inn dette feltet. Jeg er spent på hvordan utviklingen med virtual reality (VR), augmented reality (AR) og mixed reality (MR) kommer til å påvirke hverdagen vår. Kanskje det skjer noe skikkelig spennende på den fronten allerede i 2022? Vi ser at næringslivet har begynt å ta i bruk løsninger, mens skolene henger etter.

Martin – fagansvarlig Minecraft 

Martin Næsgaard

Har Martin drømmejobben? Sannsynligvis. Han har alltid elsket å spille Minecraft, nå jobber han med Minecraft. «Jobb med noe du elsker, og du vil aldri arbeide en dag igjen.» Vi får ta en prat med Martin senere om det sitatet faktisk stemmer. Nå dreier det seg om hva han tror fremtiden bringer

Hvilke trender så du i 2021? 
Jeg så at den digitale utviklingen fortsatte å bevege på seg, denne gangen spesielt innenfor kommunikasjon mellom lærer-elev. Grunnen ligger vel i at Norge ble «tvunget» til å bruke digitale verktøy mer enn før pga. avstand og hjemmeskole. Dette har skapt etterspørsel i markedet på hvordan bruke digitale verktøy mer hensiktsmessig. Vår måte å tenke «undervisning» på, har endret seg. Likevel kommer det til å ta tid før utviklingen blir en naturlig del av skolehverdagen vår. Det kommer til å skje gradvis og i årene framover. Men vi er på god vei… etter min mening. 

Minecraft Education er gratis i Office-pakken 
Flere ønsker å ta i bruk Minecraft Education Edition på skoler rundt omkring i Norge. Grunnen til hvorfor dette skjer nå, ligger i at flere kommuner og fylker i Norge har gått over til M365-løsninger under hjemmeskole-periodene. I M365-pakkene (med A3 eller A5 lisenser) ligger Minecraft Education Edition gratis, og flere har dermed fått øynene opp for spillet. I tillegg er det en lett og morsom inngang til å jobbe med fagfornyelsen og LK20. 

Kreasjon og veien videre 
Jeg er spent på å se hvordan vi i Kreasjon kommer til å fortsette å utvikle oss. Vi har det siste året produsert fantastiske e-læringskurs, som vi vet fungerer bra. Vi har begynt å levere til kommuner og enkeltskoler, og vi ser at behovet er stort. Ikke minst: Dette kvartalet kommer vårt andre Minecraftkurs ut! Det skulle egentlig stått ferdig i fjor, men lanseringen har blitt utsatt pga. Covid-19 og omprioriteringer. Kurset kommer til å ta for seg didaktikk, metodikk og spillpedagogikk. Det blir et rå-stilig kurs, med mange gode ressurser. Det blir et solid bidrag mot de som ønsker å lære seg å bruke Minercaft Education Edition i skolesammenheng.  

Ikke glem vår samarbeidsgruppe på Facebook: «Minecraft i skolen»! Den nærmer seg 7000 medlemmer. For deg som er ny, eller bare nysgjerrig, er dette et lurt sted å starte for å lære mer om Minecraft Education Edition.  

 

 

Claes (fagansvarlig) og Eirik
– Spill i skolen
 

Med mindre du har fast bopæl under en stein, så har du nok fått med deg at de fleste av elevene våre spiller et eller annet form for spill. Blir 2022 året hvor spill for alvor blir en del av skolen? Claes og undertegnede deler noen tanker her. 

  

Vekst i bruk av spill 

Vi tror at spill som læringsaktivitet kommer til å vokse de neste årene. Både fordi det samsvarer godt med LK20, men også fordi det er et enormt potensiale hva gjelder motivasjon og metodefrihet. Noen få skoler har allerede e-sport i programmet sitt, men flere vil nok få øynene opp for det i 2022. 

  

Datarommets comeback? 

Vi husker vel alle datarommet. Enten som elev, lærer eller begge. Mye glede og lærelyst, kombinert med noen trege maskiner og av og til en defekt mus. 

Med programmering og e-sports inntog vil vi nok se flere datarom igjen. E-sport som valgfag tror vi at kommer til å bli vanligere fremover. Teknologien har også tatt steg. Nå er det fullt mulig å ha topp fungerende datarom/læringslabber. Uten for mye frustrasjon. 

  

Dataspill til læring, ikke oppbevaring 

Mange ble kastet inn den digitale skolen. Mange begynner å få hodet over vann og ønsker å lære mer om mulighetene som finnes i det digitale. De som er mest fremoverlente har startet å utforske dataspill i skolen. Men flere opplever at de mangler kompetanse til å løfte bruken utover oppbevaring og belønning. Det tror vi blir fokuset fremover: endring i praksis. 


Dataspill mot dropout 2022 

Vi er i gang med en lavterskel kurstilbud om hvordan man kan bruke dataspill som verktøy for å jobbe med de elevene som har, eller er på vei ut av ordinær skole. Kurset har fått stor interesse, og det blir spennende følge utviklingen. 

 

Claes Kjelshus
Eirik Lyssand
Jan

– daglig leder/ansvarlig skoleutvikling 

«Om nettene drømmer jeg om skoleutvikling, pedagogikk og god digital praksis. Og sykling. Jeg er ikke en av de med piggdekk, så nå drømmes det stort sett om det førstnevnte. Her er noen av tankene mine om året som har vært, og tiden fremover.«

Flere kommuner kjøper bøker igjen

Nå går det mange diskusjoner omkring den digitale satsingen i skolen. Det er mange sterke motreaksjoner i forbindelse med at flere kommuner har sluttet å kjøpe analoge læremidler. Jeg har ikke noe statistikk på det- men jeg vet at det noen steder ble finansiert datautstyr til alle 1:1 på bekostning av læremiddelinnkjøp. Fra vår side synes vi en motreaksjon er forståelig. Læring handler om ja takk begge deler, både digitale og analoge verktøy og læremidler. Det er ikke enten det ene eller det andre. 

LK20 ble krevende i en vanskelig tid. 

Arbeid med LK20 kom i gang, men det har vært vanskelig for mange skoler og kommuner/fylkeskommuner. Det blir antakelig høyt fokus på LK20 framover. Mange opplever at de lykkes for dårlig med utvikling under koronaen. Det er en stor utfordring å drive utviklingsarbeidet framover. Det kommer derfor nye løsninger med mer mikrolæring og tilpassede arbeidsformer – fra både høyskolene og private tilbydere, der i blant oss. 

Mikrolæring kan bli et viktig bidrag i arbeidet med LK20 

Tidsklemma som alle skoler, ledere og lærere er i, skaper store utfordringer i utviklingsarbeidet. Jeg tror vi må bli bedre til å tilrettelegge for opplæring i bedrift slik man får til i mange andre næringer. Mikrolæring blir derfor kanskje et aktuelt tiltak for å bistå skoler og kommuner i arbeidet videre. Utfordringen med dette er at den må katalogiseres og systematiseres for ikke å bli fragmentert. Det er et stort arbeid å bygge opp nye arenaer med mikrolæring. Kravene til innhold blir høye angående relevant innhold, tidskrav, effektivitet og tilgjengelighet. 

 

Så gjenstår det bare å se hva som faktisk skjer. Vi håper du griper de mulighetene som ligger foran dere. Her gleder vi oss iallfall til fortsettelsen. Og om du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt. 

i

Les flere blogginnlegg her

Invester i fremtiden: Bli medeier

Invester i fremtiden: Bli medeier

Kreasjon driver utviklingsprosjekter gjennom prosessledelse, rådgiving og veiledning. I tillegg har vi en egen plattform for eLæring og interaktive nettressurser som er tilpasset behovene til ulike kunder og oppdragsgivere. Vi søker flere medeiere som er verdidrevet.

Å investere i kompetanse er å bygge kultur

Å investere i kompetanse er å bygge kultur

Læring og utvikling skjer ikke av seg selv, det fungerer best som planlagte og styrte prosesser med en rekke ulike tiltak og målrettede aktiviteter i en kompetansestrategi. I denne artikkelen avgrenser jeg meg til å se på de tre temaene ansvar, motivasjon og mestringstro, og løfter fram elementer som bidrar til kontinuerlig læring og utvikling.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.