Kreasjon på NKUL 2023

Samfunnet har et stort behov innenfor opplæring, fornyelse og omstilling i lang tid fremover. Kompetanseheving er nøkkelen til å bygge en sterk organisasjonskultur og sikre at skoler og organisasjoner forblir relevant og konkurransedyktige i en stadig mer kompleks og digital verden. Kreasjon ble opprettet av pedagoger i 2017, og er etablert som en liten, men viktig aktør innenfor det digitale skiftet. Vi ønsker å styrke oss mot det som ligger foran og søker derfor flere medeiere som er verdidrevet.

Kreasjon driver utviklingsprosjekter gjennom prosessledelse, rådgiving og veiledning. I tillegg har vi en egen plattform for eLæring og interaktive nettressurser som er tilpasset behovene til ulike kunder og oppdragsgivere. Selv om vi ikke definerer oss selv som et eLæringsselskap er dette en viktig brikke i vår strategi. Slik kan læringsinnhold distribueres til mange plattformer og til ulike kanaler. Vi jobber tett med mange kommuner og fylker rundt omkring i Norge. Eksempler på andre aktører som har brukt våre tjenester er Utdanningsdirektoratet, Nobels Fredssenter, Kompetansebroen, Microsoft, Apple, og Google.

Som medeier i Kreasjon blir du del av en reise som fremmer en kultur der læring og utvikling er i sentrum. Er du nysgjerrig på fordelene ved deleierskap hos oss? Ikke nøl med å ta kontakt for å utforske mulighetene. Invester i fremtiden, invester i kompetanseheving. Bli en del av reisen med Kreasjon.

Jan Gamre
mob: 92802286
Epost: jan@kreasjon.net