Begynneropplæring med Ipad

Oppdag hvordan du kan legge til rette for språkopplæring, begreper, lesing og skriving med iPad som verktøy. Du lærer alt fra de viktigste innstillingene til hvordan øke læring i alle fag.

Pris kr. 490,- per person.

Alt du trenger for å lykkes med de yngste elevene og iPad

Økt læring og spart tid
Lær hvordan elevaktiv undervisning øker læringsutbyttet og sparer deg tid/arbeid.
Jobb når det passer deg

Lite tid? Du gjennomfører kurset i ditt eget tempo, når det måtte passe inn i din timeplan.

Lær av ledende pedagoger
Vi har hjulpet over 10.000 lærere i å mestre økt digitalisering i skolen
Passer alle fag

Kurset viser hvordan du kan ta i bruk iPad i alle fag.

Elisabeth Hasselstrøm

Elisabeth er opptatt av at barn skal få en best mulig skolestart tilpasset den enkeltes behov. Hun ønsker å vise hvordan man kan legge tilrette for god pedagogisk bruk av iPad i utviklingen av grunnleggende ferdigheter, ved å ta i bruk elevaktive arbeidsformer.

begynneropplæring

Kurset gir deg en introduksjon til god pedagogisk bruk av iPad. Samtidig får du mange tips til elevaktiviteter og til hvordan du kan bruke iPad som læringsverktøy tilpasset de yngste elevene. Kurset legger vekt på å omsette ny læreplan til elevaktiv digital praksis i klasserommet.

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Vurdering

Denne modulen fokuserer på vurdering av, for og som læring. Vi ser også på egenvurdering og selvregulering. Hvordan tilrettelegge for det korte og det lange tidsspennet i LK20 når det gjelder vurdering?

Minecraft education edition
Kreasjon anbefaler

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

Google Education

Google Education

Dette e-læringskurset gir deg du trenger for å sette i gang med bruk av Chromebook og G-suite for utdanning med elevene dine.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.