Gå til innholdet

Begynneropplæringen

Med digitale verktøy og de multimodale mulighetene dette gir, kan man styrke læringen hos den enkelte elev. Våre veiledere har bred erfaring fra undervisning og vi gir deg og dine kolleger tips til hvordan man legger til rette for god begynneropplæring ved hjelp av for eksempel iPad.

Vi leverer opplæring i gruppe med veileder på din skole eller over video. Vi arbeider for tiden med å lage nettbaserte kompetansepakker, og i starten av 2021 vil vi også levere E-læringskurs for individuell gjennomføring.

Elisabeth har et bankende hjerte at alle elever skal få likeverdig mulighet til læring og utvikling. Hun er overbevist om at elevers mestringsfølelse kombinert med et utforskende og skapende læringsmiljø styrker læring og motivasjon.

Nedenfor kan du bestille eller kjøpe direkte tilgang til våre E-læringskurs fra uke 5.