Gå til innholdet

Innovativ digital praksis

Det handler om å utvikle mennesker, og vi leverer kompetanse og metode for dette. Vi bidrar med å integrere teknologi på en meningsfull måte, slik at veien blir kortere til innovativ digital praksis. Å samhandle på nye måter i nye arbeidsformer krever øving. 

Når vi leverer i skolene benytter vi tverrfaglige arbeidsformer med temabaserte læringsopplegg, og vi øver kompetanser i tråd med fagfornyelsen.

Utvikling og læring skjer i den enkelte, der den lærende er, gjennom praktiske aktiviteter og gjennom refleksjon.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering

Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

I samarbeidet med Kreasjon vil jeg spesielt trekke frem Spesialundervisning på iPad som en spennende og svært viktig læringsreise for våre spesialpedagoger. Det er viktig å utnytte alle iPadens verktøy og funksjoner for å tilby tilpasset opplæring

Ingvild Waage

Utviklingsleder, Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst, Drammen kommune

Vestby kommune samlet musikklærerne til en kursdag, og vi er veldig fornøyde. Kursholder gjorde en fantastisk jobb, og jeg opplevde at alle følte de fikk utbytte av kurset. God progresjon og relevante valg av verktøy/innhold. Vi har bestilt oppfølging med mer reportoar og metodikk ettersom innføringen var så vellykket.
Katrine Skovholt

IKT koordinator, Vestby kommune