Gå til innholdet

Samarbeidspartner:

 

Kurs i koding

Meld deg på våre regionale kursrekker i koding. Kreasjon har unike kursrekker hvor skolen kan sende utvalgte lærere til kurs i ditt nærområde. Innenfor koding har vi et slikt tilbud for LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Micro:bit og Sphero SPRK+/Bolt.

 

 

Øvrige kurs

Meld deg på våre regionale kursrekker for Minecraft, Skaperverksted, Teams og Klassenotatblokk eller Musikk. Kreasjon har unike kursrekker hvor skolen kan sende utvalgte lærere til kurs i ditt nærområde.

Her ser du hvor de regionale kursrekkene starter i høst. Datoene angir 1. samling. De røde knappene angir hvilke kurs du kan melde deg på. Vi gjennomfører samlingene med utgangspunkt i 14 dager mellomrom. Kursleder tar kontakt og informerer påmeldte. Eventuelle spørsmål rettes til post@kreasjon.net

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering

Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Barneskulane i Hareid er svært fornøgde med Kreasjon si opplæring til 5.-7.trinnslærarar og elevar. Vi har hatt kjekke og læringssrike dagar saman med pedagogene i Kreasjon. Dei har skreddarsydd opplegget for våre behov. Vi har hatt god dialog heile vegen og  Kreasjon har verkeleg stått på for vår ynskjer og behov. Det heile starta med lærardagar, deretter modelleringsdagar saman med elevane, og no er vi i gong med oppfølgingsdagar for lærarane. Det er positive ord frå lærarane som har opplevd det praksisnært, nyttig og direkte inn mot undervisning. Eit spennande utviklingsarbeid saman med Kreasjon.

Lene Veiseth

Rådgjevar, Hareid kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad

Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen IS

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.