Gå til innholdet

Spennende kursrekker for lærere

Kreasjon og Atea tilbyr spennende kursrekker basert på fagfornyelsen i bla koding og skaperverksted, Minecraft, Musikk og Office 365. Kursene holdes på ettermiddagene kl 13-16 med oppstart 17-18. september i Lillestrøm og Oslo. Flere av kursrekkene er tilgjengelig også i Fredrikstad, Tønsberg og Stjørdal.

 

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker tilsvarende tilbud i din region.

Her ser du hvor de regionale kursrekkene starter i høst. Datoene angir 1. samling. De røde knappene angir hvilke kurs du kan melde deg på. Vi gjennomfører samlingene med utgangspunkt i 14 dager mellomrom. Kursleder tar kontakt og informerer påmeldte. Eventuelle spørsmål rettes til post@kreasjon.net
Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Barneskulane i Hareid er svært fornøgde med Kreasjon si opplæring til 5.-7.trinnslærarar og elevar. Vi har hatt kjekke og læringssrike dagar saman med pedagogene i Kreasjon. Dei har skreddarsydd opplegget for våre behov. Vi har hatt god dialog heile vegen og  Kreasjon har verkeleg stått på for vår ynskjer og behov. Det heile starta med lærardagar, deretter modelleringsdagar saman med elevane, og no er vi i gong med oppfølgingsdagar for lærarane. Det er positive ord frå lærarane som har opplevd det praksisnært, nyttig og direkte inn mot undervisning. Eit spennande utviklingsarbeid saman med Kreasjon. Lene Veiseth

Rådgjevar, Hareid kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet. Petter Finstad

Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen IS

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.