Gå til innholdet

Beskrivelse:
Kursrekken består av 3 halve dager fra kl 13-16. * Vi gjennomfører samlingene med utgangspunkt i 14 dager mellomrom. Kursleder tar kontakt og informerer påmeldte. På alle samlingene gjennomfører vi aktiviteter og læringsopplegg du kan ta i bruk umiddelbart i klasserommet. Vi jobber bl.a. med arrangering og komponering. Vi gjør digitale opptak og vi benytter virtuelle instrumenter i samspill.

Deltakerne får utdelt undervisningsmateriale under samlingene.

Pris:
Prisen er kr 2900,- eks MVA pr person for alle tre halvdagene. Det sendes faktura etter første samling, deltakere fra samme skole samles på samme faktura. En skole som melder på 3 stk får den 4. plassen gratis.

* På Stjørdal er alle kurs kl 14-17.

Det var et veldig effektivt kurs som ga mye inspirasjon og praktiske tips og opplegg som vi kan bruke rett inn i klasserommet. Passer bra både for lærere som spiller instrumenter fra før, og de som ikke gjør det. Veldig hyggelig foredragsholder som gjør det til et rolig, men effektivt kurs med god stemning og lav terskel for deling og deltakelse. Ellen Holvik Heisholt

Lærer, Skavanger skole

Jeg har lært mye om bruk av iPad på musikkrommet. Alt vi har gjort har vært praksisnært, vi kan ta det rett ut til elevene. Opplæringen har fått meg til å se flere muligheter i GarageBand appen, og det har ufarliggjort bruken av iPad på musikkrommet generelt. Morten Ranheim Nyhus

Musikklærer, Kongsberg kommune

Vestby kommune samlet musikklærerne til en kursdag, og vi er veldig fornøyde. Kursholder gjorde en fantastisk jobb, og jeg opplevde at alle følte de fikk utbytte av kurset. God progresjon og relevante valg av verktøy/innhold. Vi har bestilt oppfølging med mer reportoar og metodikk ettersom innføringen var så vellykket.

Katrine Skovholt

IKT koordinator, Vestby kommune

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.