Gå til innholdet

Beskrivelse:
Kursrekken består av 3 halve dager fra kl 13-16. * Vi gjennomfører samlingene med utgangspunkt i 14 dager mellomrom. Kursleder tar kontakt og informerer påmeldte. På alle samlingene gjennomfører vi aktiviteter og læringsopplegg du kan ta i bruk umiddelbart i klasserommet. Vi benytter Minecraft som tverrfaglig arbeidsform og det jobbes med problemløsning på ulike nivåer. Deltakerne blir godt kjent med verktøy for å utøve klasseledelse og fasilitere læring med Minecraft. Vi tester ut og drøfter ulike former for vurdering og dokumentasjon av læreprosessene. Mot slutten av kursrekken tar vi i bruk koding i Minecraft.

Deltakerne får utdelt undervisningsmateriale under samlingene.

Pris:
Prisen er kr 2900,- eks MVA pr person for alle tre halvdagene. Kreasjon sender faktura på epost straks etter påmelding, deltakere fra samme skole samles på samme faktura. En skole som melder på 3 stk får den 4. plassen gratis.

* På Stjørdal er alle kurs kl 14-17.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring og kompetanseheving i koding og programmering. Kreasjon har bidratt på både utrinn, mellomtrinn og småtrinn hvor bl.a LEGO WeDo, LEGO Mindstorms og Micro:bit har vært del av innholdet.

Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Kreasjon leverte et prosjekt med LEGO Mindstorms på 7. trinn sammen med elever og lærere over tre dager. De bygde kodeferdigheter koblet mot matematikk og naturfag. Det var svært vellykket og vi vil fortsette å bruke Kreasjon til kurs og oppdateringer etter behov.

Gro Nesse Høydal

Ass. rektor, Lusetjern skole

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.