Gå til innholdet

Beskrivelse:
Kursrekken består av 3 halve dager fra kl 13-16. * Vi gjennomfører samlingene med utgangspunkt i 14 dager mellomrom. Kursleder tar kontakt og informerer påmeldte. På alle samlingene gjennomfører vi aktiviteter og læringsopplegg du kan ta i bruk umiddelbart i klasserommet. Vi utforsker bruk både i personalet og i klasserommet. Vi gjør ulike former for samhandling, dokumentbehandling og kommunikasjon. Vi ser på vurderingspraksis med Klassenotatblokka og med oppgaveverktøyet i Teams.

Deltakerne får utdelt undervisningsmateriale under samlingene.

Pris:
Prisen er kr 2900,- eks MVA pr person for alle tre halvdagene. Det sendes faktura etter første samling, deltakere fra samme skole samles på samme faktura. En skole som melder på 3 stk får den 4. plassen gratis.

* På Stjørdal er alle kurs kl 14-17.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering

Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad

Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen IS

Vi er veldig fornøyd med Office 365 opplæring fra Kreasjon. Mange lærere har begynt å lage Video med Powerpoint og de bruker OneNote klassenotatblokk etter bare få dager, noe som gir elevene en bedre digital hverdag. Kurset var veldig inspirerende!

Anne May Falch Brænden

Inspektør, Veiavangen ungdomsskole

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.