Gå til innholdet

Lese- og skriveopplæring med iPad som verktøy

Motiverte, engasjerte, utforskende og kreative elever er noe av det vi ønsker å oppnå ved å ta i bruk iPad i lese- og skriveopplæringen. Elevene blir kjent med hvordan de kan bruke lesing og skriving som redskaper i egen læring. Vi bruker iPad som verktøy sammen med ulike lese- og læringsstrategier. Vi benytter også STL+ metoden der elevene arbeider med oppdagende skriving ved hjelp av auditiv og visuell støtte i tett dialog med lærer.

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.