nav

NAV kursrekke juni 2021

Påmeldingen ble stengt fredag 11.06 kl 17.

 

Velkommen til kursrekke for ansatte i NAV – «Microsoft 365 – Filbehandling, deling og samhandling». Kursrekken tilbys som følge av kartlegging gjennomført i slutten av april i år.

Kurs 2 og 3 leveres i to versjoner. «90 minutter’en» har litt raskere framdrift, mens «2*60 minutter’en» gir noen flere øvingsaktiviteter og litt roligere framdrift. Responsen fra kartleggingen viste at det grovt sett er to ulike grupperinger i Ytelsesavdelingen:

  • Øvet – dere velger «90 minutter’en»
  • Lite øvet – dere velger «2*60 minutter’en»

Alle kursene begynner kl 14 på ettermiddagen.

Workshop 1 (90 min) – 10. juni

Workshop 2 (90 min) – 15. juni
Workshop 2, del 1 (60 min) – 16. juni
Workshop 2, del 2 (60 min) – 17. juni

Workshop 3 (90 min) – 22. juni
Workshop 3, del 1 (60 min) – 23. juni
Workshop 3, del 2 (60 min) – 24. juni

Hva kan du forvente å sitte igjen med etter disse kursene? Les Beskrivelse Første kursrekke NAV.