Gå til innholdet

Kreativ med Office 365

Kreasjon leverer ulike kurs og kursrekker innenfor Office 365. Det spiller ingen rolle om din organisasjon bruker PC eller iPad, våre veiledere hjelper deg å få maksimalt ut av O365. I Office 365 skjuler det seg en kraftfull pedagogisk gavepakke, perfekt for kreative og skapende aktiviteter! Sammen med Office Teams og OneNote klassenotatblokk skapes rammer og struktur, og fokuset blir på samarbeid, produksjon og læring.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering

Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad

Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen IS

Vi er veldig fornøyd med Office 365 opplæring fra Kreasjon. Mange lærere har begynt å lage Video med Powerpoint og de bruker OneNote klassenotatblokk etter bare få dager, noe som gir elevene en bedre digital hverdag. Kurset var veldig inspirerende!

Anne May Falch Brænden

Inspektør, Veiavangen ungdomsskole

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.