Gå til innholdet

Et levende Samfunnsfag

Fra det lokale til det globale, i samfunnsfag skal elevene arbeide i hele dette spennet. De skal få undre seg og utforske, de skal være samfunnskritiske og forstå sammenhenger i samfunnet. Elevene skal oppleve mestring og motivasjon i et levende samfunnsfag. Vi integrerer andre fag inn i faget og tar samfunnet inn i klasserommet. Vi er opptatt av å styrke elevenes digitale danning og digitale ferdigheter samtidig som de arbeider i dybden med sentrale temaer som bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap.