Gå til innholdet

Spesialpedagogikk

Vår satsing innenfor spesialpedagogikk går utenpå den tilpassede opplæringen som er integrert i våre øvrige prosjekter og satsinger. Denne satsingen er tilpasset spesialpedagogisk undervisning som gis elever med særskilte behov. Vi bruker forskningsbaserte strategier for læring med teknologi, og vi deler gode eksempler på undervisningsopplegg fra praksisfeltet. Vi leverer praktisk rettede workshops og oppfølging etter søm. Sammen løfter vi effekten spesialpedagogikken får på elevene.

 

I samarbeidet med Kreasjon vil jeg spesielt trekke frem Spesialundervisning på iPad som en spennende og svært viktig læringsreise for våre spesialpedagoger. Det er viktig å utnytte alle iPadens verktøy og funksjoner for å tilby tilpasset opplæring.  Ingvild Waage

Utviklingsleder, Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst, Drammen

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.