Rektor på Bakken skole, Marius, har fokus på hvordan Teams brukes i skolehverdagen. IKT i kommunen har stengt lærernes mulighet til å opprette egne team, slik at det skal være best oversikt og struktur på hvilke typer team som blir opprettet. Marius og IKT på skolen kan derimot opprette skolens ulike team. Før de gjør dette setter de seg inn i hva de ulike typene teamene innebærer, og hva som vil passe best for Bakken skole. De lander på et Ansatte-team for alle ansatte på skolen, egne PLF-team til kollega- og fagsamarbeid for lærerne og klasseteam for hvert fag i hver klasse.

Videre skal vi vise deg hvilke teamtyper du kan velge mellom når du oppretter et team. Deretter vil du i «Hvordan gjør jeg det?» lære hvordan du oppretter team og kanaler, og til slutt får du en refleksjonsoppgave du gjerne kan drøfte med kollegaer. Lykke til!


Før man setter i gang med Teams, bør man tenke over hvilke team man skal ha på skolen. Det er fire ulike typer team man kan opprette med en skolekonto: Klasse, Profesjonell læringsgruppe (PLF), Ansatte og Annet. I flere kommuner er funksjonen for å opprette team stengt for lærerne. Det er uansett viktig med god kommunikasjon knyttet til hva man ønsker for ulike team på skolen. En felles struktur for team er gunstig slik at det blir mest ryddig og oversiktlig for alle.

Trykk på Hotspot i.png i bildet under for mer informasjon om hver type team.

 Hvordan gjør jeg det?

Meny modul 1