Staselig besøk under iPad opplæring på Fosslia skole

Kreasjon har levert grunnopplæring på iPad i Stjørdal kommune i samarbeid med ATEA. Da Steinar Sevje fra Kreasjon var på 4. trinn ved Fosslia skole, fikk skolen besøk av selveste Ordfører Ivar Vigdenes sammen med rådmann og etatsjef. (Ivar Vigdenes til venstre på bildet). Han hadde nettopp besøkt 1. trinn som hadde fått sin opplæring i fjor høst. 4. trinn var godt i gang med å lage en digital bok da de fikk besøk. Ordføreren snakket med elevene og var opptatt av at de må høre på lærerne og de må være venner med hverandre. Han var også veldig stolt av investeringen kommunen hadde gjort med tanke på iPad i skolen. Etter at ordføreren hadde snakket benyttet rektor Åge Pedersen anledningen til å skryte av opplæringen lærere og elever ved skolen hadde fått gjennom Kreasjon sitt arbeid. Det var moro. Han omtalte opplevelsen da han hadde observert opplæringen dagen før som «rørende». Det er jo veldig hyggelig at folk er fornøyde, forteller Steinar.

Stor satsing over 3 år i Stjørdal

Rådgiver i kommunen, Terje Bakken, forklarer dette om satsingen:

Rådgiver i Stjørdal, Terje Bakken.

Skolene i Stjørdal bar preg av ulik satsning på digitale hjelpemidler. På ungdomstrinnet hadde vi en skole med 1:1 PC til elevene, mens to andre skoler hadde PC-traller som gikk på omgang. Det siste skapte utfordring med svært treg pålogging. På barnetrinnet var det ingen skoler som hadde 1:1, men noen satset på PC i traller, andre på kofferter med iPad.

Skoleåret 17/18 fikk vi et kommunestyrevedtak om at det skulle satses på iPad 1:1. Kommunen har innkjøpsavtale med Atea, og det var da naturlig å spørre Kreasjon om bistand til opplæring. Våren 2018 samlet vi skoleledere til oppstart, hvor fokus var ledelsens eierskap til utviklingsarbeid. I samarbeid med Kreasjon laget vi en plan for opplæring av lærere og elever. En dag med lærere, deretter en modelleringsdag med klassen som skal ta i bruk iPad.

Gradvis utrulling og opplæring

Stjørdal kommune har valgt kjøp framfor leasing av iPad. Vi ruller ut brett til 1., 5. og 8. trinn hvert år. Planen er å gi opplæring til lærere og elever over en 3 års-periode. Deretter tror vi at skolene vil være i stand til å lære opp sine elever på egenhånd. Vi har nå startet med år 2, og skal på nytt dele ut over 1000 iPader til elever og ansatte. Vi ser helt klart nytte av å ha Kreasjon med på laget når vi tar i bruk et nytt verktøy i klasserommet, med ønske om en endret praksis og bedre læring for elevene.