Våre verdier

Kreasjon er et ideelt selskap, vi er ikke kommersielle. Alt overskudd går til å sikre drift og utvikling til beste for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi hjelper lærere med å oppnå god digital praksis gjennom eLæring, kurs og veiledning. Fokuset er utforsking, skaping og samhandling hvor vi bruker digitale verktøy i læringen.

Utforske

Å undre seg og å stille spørsmål er helt grunnleggende. Mange hevder at spørsmålene er viktigere enn svarene, fordi det er spørsmålene som skaper bevegelse. Å være utforskende og å ha en undrende tilnærming – DET liker vi. «Open mindset kontra fixed mindset» handler om at det alltid er flere løsninger og ulike veier til løsningene.

Skape

Problemløsning og innovasjon får en ganske annen dimensjon når vi bruker kreativiteten vår for alt det er verdt. Gleden over å skape er medfødt, og det er lett å like kreativitet. Kjenn etter du også. Hvor flott er det ikke med selvstendige tenkende og skapende mennesker?

Læring

Livslang læring er ikke lenger et begrep for noen få. Alle er lærende i alle aldre, om de er sjef, ansatt, lærer eller elev. Få lærer så mye, så fort, som et lite barn som lærer språk. Muligheten for læring ligger alltid i å ta utgangspunkt der du er. Læring er moro! Læring er bevegelse og utvikling. Vi elsker læring!

Sammen

Det er en enorm styrke i både å idemyldre sammen og å problemløse sammen. De færreste er genier på egenhånd. Innovativ praksis utvikles i et fellesskap, ikke alene. Sammen er vi sterke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.