Fagfornyelsen (LK20)

Hvordan er fagfornyelsen synlig i klasserommene på din skole? Når Kreasjon jobber praktisk med fagfornyelsen sammen med profesjonsfellesskapet, handler det om forankring av felles praksis og bevisstgjøring av disse temaene: Fornye fagets relevans for eleven, samt dybde- og tverrfaglig læring med mening og motivasjon. Innenfor disse feltene kan aktuelle fokusområder være å etablere eller videreutvikle profesjonsfelleskapet, legge til rette for et dialogisk klasserom, felles forståelse av «den gode timen», med mer.

Utvikle praksis innenfor Fagfornyelsen (LK20)

Vi har bred erfaring med å bistå skoler, kommuner og fylkeskommuner i prosessarbeid. Vi gir lederstøtte og tilpasser til kundens ønsker og behov. Skoleledelsen får solid bistand til å drive prosjektet dersom vi får være med helt fra start. Les hva rektor Trond Nilsen ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo sier:

Lofsrud skole har brukt Fredrik Skalstad fra Kreasjon til å lede prosessen med å få en felles forståelse av fagfornyelsens mål (LK20). Skalstad har gitt personalet opplæring i bruk av baklengs planlegging som metode, og kunstig intelligens (KI) som verktøy. Dette har vist seg å være svært nyttig i hele prosessen. Han har videre delt praktiske eksempler på hvordan lærerne kan planlegge og gjennomføre undervisning i tråd med fagfornyelsens mål.

I en periode fra april til juni 24 har vi sammen utviklet et felles årshjul for tverrfaglige perioder. I tillegg har skolen revidert årsplaner som legger til rette for elevmedvirket vurdering og dybdelæring.

Skalstad er faglig dyktig og innehar en forståelse for kompleksiteten i arbeidet som gjør at han kommer i posisjon overfor lærerne. Han vet om fallgruvene i arbeidet og viser faglig autoritet gjennom hele prosessen. I tillegg har han vært fin å ha som sparringspartner i ledergruppen. Vi anbefaler Skalstad til andre som trenger en stødig person bak roret i en slik prosess.

Trond Nilsen

Rektor, Lofsrud skole

Tre hovedtema – Fagfornyelsen (LK20)

Fagenes relevans for eleven

Når skoler jobber med å fornye fagenes innhold oppstår ofte behovet for å revidere årsplaner, og vi legger vekt på å tilpasse denne prosessen til skolens unike behov og utviklingsfaser. Gjennom samarbeid og dialog med lærerne utforsker vi hvordan teori kan omsettes til praksis på en måte som ikke bare oppfyller pedagogiske mål, men også inspirerer og engasjerer lærere og elever. 

Kreasjon modellerer bruk av KI som et verktøy for å utforske ulike måter som lærerne kan fornye fagets innhold på.  

Kjerneelementer – dybdelæring i praksis

Kjerneelementene består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer, og de utgjør det viktigste faglige innholdet elevene skal lære (LK20). Ved å bevisstgjøre elevene om forventet læringsutbytte rundt de ulike kjerneelementene, kan skolen legge et solid grunnlag for hvordan dybdelæring utvikler seg i ulike fag.     

Tverrfaglighet med mening og motivasjon

I utviklingen av tverrfaglig arbeid legger vi stor vekt på å fornye fagenes relevans ved å koble dem sammen. Dette skaper læringsopplevelser som er direkte knyttet til elevers virkelighet og interesser, noe som øker engasjementet og gjør læringen meningsfull. For eksempel kan faginnholdet knyttes til virkelige situasjoner og hverdagsliv.  

Samarbeid og organisering i profesjonsfellesskapet er en utfordring vi løser sammen. Noen sentrale spørsmål vi stiller er: 

 • Hvem følger opp, og hvem gjennomfører? 
 • Hvordan skal det vurderes? 

   Les om noen av våre kundehistorier:

   KI-nyheter i Lesefremdrift

   KI-nyheter i Lesefremdrift

   Lesefremdrift har fått mer KI-teknologi: Resultatet er en ny tilnærming til leseopplæring. Utforsk de viktigste oppdateringene i Microsoft Teams og lær om bruken av Kunstig Intelligens for tekstgenerering. Kreasjon gir deg de viktigste oppdateringene. Bruk av Kunstig...

   Vurderingskriterier har fått et løft i Microsoft Teams

   Vurderingskriterier har fått et løft i Microsoft Teams

   Tydelige vurderingskriterier er nå blitt enklere i Microsoft Teams. Lett forståelige vurderingskriterier er avgjørende for å lykkes med god vurderingspraksis, fordi det gir elever en klar forståelse av hva som forventes av dem i læringsprosessen.

   Bruke iPad med Teams i skolehverdagen

   Bruke iPad med Teams i skolehverdagen

   Hvordan deler elevene arbeidet sitt fra iPad til lærerne på Teams eller OneNote? Og når kan det være lurt å bruke iPad sammen med elevene? Dette og andre spørsmål har vi laget interaktive ressurser på med praksisnære eksempler.

   Microsoft nyheter fra BETT 2024

   Microsoft nyheter fra BETT 2024

   Kreasjon har vært på Bett 2024 og det ble vist fram mye spennende innenfor Kunstig Intelligens, særlig fra Microsoft. Her kommer noen høydepunkt fra disse nyhetene og du får lenke til å melde deg på previews.

   Tilbakeblikk på året

   Tilbakeblikk på året

   Selv om vi har vært få i 2023 er vi stolt av hva vi har fått til, og nå begynner vi endelig å ansette igjen. Vi har gjort et stort oppdrag for Nobels fredssenter med Minecraft og vi har levert både en Swift-turne og er i gang med et større Girl.Tech prosjekt med Apple. Viktigst innenfor 2023 er allikevel satsingene på kunstig intelligens og vårt arbeid innenfor Microsoft 365.

   Bing Chat Enterprise – en av de kule typene i gata

   Bing Chat Enterprise – en av de kule typene i gata

   Bing redefinerer søkeopplevelsen: Fra en enkel søkemotor til en dynamisk kraftpakke med omfattende oppgraderinger i løpet av det siste året. Med lanseringen av Bing Chat Enterprise, åpner den nye dører som en nettside-copilot

   Nye KI-verktøy for læring i Microsoft Teams

   Nye KI-verktøy for læring i Microsoft Teams

   Blant de nye KI-verktøyene i Microsoft Teams for skole finner du både læringsakseleratorer, veiledere og Insight dashboard. Så langt er vi begeistret, Microsoft leverer spenstig innhold og ny funksjonalitet inn i skolen.

   Ledelsen hos Ekeberg skole i spissen med ny Teams satsing

   Ledelsen hos Ekeberg skole i spissen med ny Teams satsing

   Da rektor ved Ekeberg skole så behovet for å videreutvikle internkommunikasjonen ved skolen, var Teams fra Microsoft løsningen de hadde i sikte. Skolen, som lenge har benyttet seg av Showbie, er nå ivrige etter å omfavne mulighetene som ligger i Microsoft Teams og...

   Øke hastigheten på opplæringen

   Øke hastigheten på opplæringen

   I 2021 ble det bestemt at Innlandet skulle avslutte med Its Learning, og det satt fart på opplæringsbehovet omkring Teams og OneNote. Fylkeskommunen har 23 videregående skoler med ca 3300 ansatte, det var på tide å øke hastigheten på opplæringen.

   Kontakt oss

   Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.