Kreasjon har vært på Bett 2024 og det ble vist fram mye spennende innenfor Kunstig Intelligens, særlig fra Microsoft. Her kommer noen høydepunkt fra disse nyhetene, og du får samtidig lenke til å melde deg på previews. Nyhetene stod i kø fra AI-generering av læringsmoduler og undervisningsøkter inne i Teams, til flere læringsakseleratorer med kraftige utvidelser, og forbedret skole-hjem kommunikasjon. Ingen av disse nyhetene ser ut til å kreve utvidede lisenser for skolene.

En nordmann sentral i utviklingsarbeidet for Teams

Kunstig Intelligens bidrar med å lage innhold og å gjøre arbeidshverdagen mer interessant for både lærere og elever. I sentrum for deler av de mest spennende nyhetene er en nordmann ved navn Leif Brenne. Han er en av produktsjefene i Teams. Leif presenterte Teams nyhetene, og vi fikk en kort prat med han. «Hvordan havnet du i denne rollen, Leif?»

 

Leif Brenne, Microsoft

«Jeg jobbet med Telenor før selskapet jeg var en del av ble kjøpt opp av et amerikansk selskap, og ferden gikk videre til USA. Jeg gjorde det bra på en Education Hackaton som Microsoft arrangerte for noen år tilbake. De ga meg et jobbtilbud og jeg syntes det var veldig interessant å jobbe med skole etter mange år i næringsliv og business. Pga min bakgrunn måtte jeg jobbe tett med pedagoger for å videreutvikle Teams til skolenes beste, noe jeg stortrives med».

Kreasjon har merket at utviklingstakten har økt, og ønsker Leif lykke til videre. Vi snek inn et ønske om å lage mer plass til formativ vurdering i Teams. Han lyttet og tar det med seg videre.

De viktigste nyhetene i Teams er:

 • Generativ AI inn i Oppgaveverktøyet
 • Generativ AI inn i Skolearbeid/Klassearbeid
 • Generativ AI inn i Lesefremdrift- og Matematikk-akseleratorene
 • Søkefremdrift kan benyttes som del av andre oppgaver (kildekritisk arbeid)
 • Reflect kan nå benyttes som Exit ticket i hvilken som helst oppgave
 • Endelig løftes skole-hjem kommunikasjonen med School Connection og egen foreldreapp

Leif viser en del av oppdateringene LIVE på Microsoft standen:

Mye nytt i læringsakseleratorene.

Samantha Fisher er produktsjef for læringsakseleratorene, og vi fulgte hennes oppdateringer med stor interesse. I Norge har Lesefremdrift blitt brukt i stadig større utstrekning de siste to årene. Se gjerne vår artikkel fra i høst om læringsakseleratorene, hvor bl.a. Trysil ungdomsskole forteller om verdifullt læringsutbytte i engelsk ved bruk av lesefremdrift. Dette er en annen type AI enn språkmodellene, og den har fått mindre oppmerksomhet i det norske markedet enn hva den fortjener.

Det er så mange nyheter omkring læringsakseleratorene at vi nøyer oss med å oppsummere høydepunktene:

 • Læringsakseleratorene får egne websider og kan benyttes utenfor Teams
 • Matematikk- og Presentasjon kommer i preview i mars
 • Generativ AI kommer i Lesefremdrift
  • Elevene kan nå skape egne tekster/fortellinger utfra egne interesser
  • Fortellingene kan utvides i ulike retninger av elevene selv
 • Søkefremdrift og Reflect kan brukes som del av andre oppgaver i Teams, noe som gjør de mer fleksible og aktuelle å ta i bruk

Du kan melde deg på Previews (1 eller flere) her.

 

Er det naivt med læringsakseleratorer?

Læringsakseleratorene til Microsoft kan ved første øyekast virke litt naive. Det kan argumenteres for at en overdreven avhengighet av teknologi i læring underminerer sosiokulturelle aspekter som vektlegger menneskelig veiledning, samhandling med andre, bruk av muntlig språk og sosial interaksjon. Kreasjon forstår skepsisen disse verktøyene møter fra norske skolefolk. Vi har imidlertid testet disse og sett praktisk bruk i norske skoler, særlig med Lesefremdrift. Den lar seg fint forene med et sosiokulturelt læringssyn, det er ikke meningen at all læring skal overlates til AI-en. Når akseleratorene benyttes i Teams styres elevenes fremdrift og oppfølging av lærer. For oss ser det ut som elevene kan jobbe mer på egenhånd etterhvert som akseleratorene får egne nettsteder og kan kjøres rett i nettleser. Men vi har ikke fulltestet dette enda. Microsoft ønsker å gjøre akseleratorene tilgjengelig på tvers av alle plattformer.

Kan de bidra til sosial utjevning?

Ikke alle elever har tilgang på menneskelige læringspartnere i sitt nærmiljø. En av de store fordelene med AI-læringstjenester er at de kan gi umiddelbar tilbakemelding. Når elever løser oppgaver eller tester, kan AI umiddelbart fortelle dem hva de har gjort riktig og hva de kan forbedre. Kan denne type AI hjelpe elever som sliter med å holde tritt med sine jevnaldrende? Kan det bidra til å redusere utdanningsgapet mellom elever fra forskjellige sosioøkonomiske bakgrunner? Vi kan ikke etterprøve dette i denne artikkelen, men vi synes spørsmålene skal reises. Vi oppfordrer skolefolk til å prøve selv og å gjøre seg opp sine egne konklusjoner. 

Slik ser Reading Coach ut i webversjon, preview er åpen

Reading Coach Preview (microsoft.com)

Er det trygt å bruke disse akseleratorene?

Kreasjon hadde en prat med Harald Torbjørnsen i KINS under mottaket i ambassadørresidensen for norsk Edtech bransje. Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KiNS) ble stiftet våren 2003. KiNS samarbeider spesielt tett med Datatilsynet. Andre viktige samarbeidspartnere er bl.a. Digdir, KS, NSM, NTNU, Kommune CSIRT og Utdanningsdirektoratet. KiNS er en medlemsforening primært for kommuner og fylkeskommuner med målsetning om å bidra til økt kvalitet på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern.

Harald sier: «Det går an å ta risiko dersom du vet hva risikoen er!». Vi diskuterte mulighetsrommet for at norske skoler også piloterer den nye teknologien og AI-en som nå vil implementeres i stor fart rundt omkring på kloden. Harald mener at det finnes et handlingsrom som vi kan bruke også i Norge. «Men det fordrer at man har en ansvarlig og risikobasert tilnærming. Det må gjennomføres risikovurdering av informasjonssikkerheten og personvernet. Tiltak for å redusere risikoen må vurderes og risikoen som eventuelt blir tatt må være innenfor risikoaksepten til den enkelte skoleeier. Det er dem som har ansvaret for risikoen som blir tatt. Likevel vil det være tilfeller der myndigheter og regelverk sier at noe ikke er lov å gjøre uavhengig av lokale vurderinger. Det er det viktig å rette seg etter og heller se på andre muligheter til å utnytte teknologien på en ansvarlig måte». Vi i Kreasjon sender herved budskapet videre.

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.

Trenger dere hjelp og veiledning innenfor kunstig intelligens i skolen? Vi holder praksisnære kurs som støtter lærerne og elevene i skolehverdagen. I tillegg holder vi kurs for skoleledere som ønsker bistand med utviklingsarbeid av denne typen.