Prosessfasilitering

Hvilke ønsker har du for kompetansereisen til de ansatte?

Kompetanseheving er en prosess med flere ulike elementer for å lykkes med en god opplevelse for deltakerne. Våre prosessledere har lang erfaring med kompetanseheving- og omstillingsprosjekter, de sikrer en trygg og effektiv reise for både ledelse, organisasjon og ansatt.

Prosess

En god prosess starter med baklengs planlegging og tydelige mål – hva er det som skal oppnås?

Kompetanse

Kompetansebegrepet er omfattende. Det er klokt å undersøke hva slags
kompetanse som skal kompetanseheves før man iverksetter tiltak.

Vi elsker å jobbe med kompetanseheving i alle fasetter. Noen ganger jobber vi med delene i prosessen, andre ganger jobber vi med helheten.
Det avhenger mye av ambisjonsnivå, budsjett og ressurser hos våre oppdragsgivere, vi er fleksible.

Gevinster ved å bruke oss:

 – God prosjektering, med baklengs planlegging

– Lederstøtte gjennom hele prosessen

– Treffsikre opplæringstiltak, varierte aktiviteter

– Progresjon tilpasset deltakerne

– Evaluering og tydelig vei videre

– Tidsoptimalisering

Referanser

Vi leverte kompetansepakken «Digital undersvining – på skolen og hjemme» til Udir vinteren 2021. I denne pakken inngår en ledermodul for prosessledelse. Udir benytter selv dette verktøyet for intern kompetanseheving

Vi leverer pedagogisk rådgiving og medieproduksjon til Hdir sammen med Kompetansebroen i prosjektet «Leger i spesialisering». Vi bistår med å flytte fokus «fra aktivitetssentrert til læringssentrert» i LIS-programmet.

Vi har levert prosessfasilitering for Microsoft 365 kompetanseheving ved skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Kreasjon bidro med prosjektering, planlegging, lederstøtte, leveranse og evaluering av opplæringen.

Kreasjon har hjulpet DGI med prosessledelse og prosessveiledning ved skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad

Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen IS

Jan Gamre

Jan Gamre

Prosessleder

Jan har unik erfaring med kompetansehevingsprosjekter med ulike aktører gjennom mange år. Han ledet leveransen fra Kreasjon mot Utdanningsdirektoratet vinteren 2021, og han leverer prosessfasilitering og pedagogisk rådgiving mot mange små og store organisasjoner.

Anne Cathrine Endrerud

Anne Cathrine Endrerud

Prosessleder

Anne Cathrine har jobbet i Kreasjon i 5 år og er blant våre mest erfarne prosessveiledere. Hun har mange års erfaring som lærer, veileder og skoleleder.  Anne Cathrine er spesielt interessert i læringsledelse på alle nivåer og jobber på Høgskolen Innlandet ved siden av sin stilling hos oss.

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Teams i skolehverdagen

Ta nye steg med Teams. Du får praksisrettede tips du tar med deg til planleggingsarbeid og til arbeid med elever. Kurset passer for lærere og skoleledere.

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.