Gå til innholdet

Mye mer enn bare kurs

Komme i gang, eller heve din digitale praksis?
Vi har snart hjulpet 10.000 lærere å mestre digital praksis. Er det din tur å få det beste ut av digitale verktøy i din undervisning? Kursene tar for seg kjernen av den kompetansen du trenger, er praksisnære og ikke tidkrevende. Fordi vi vet at tid er et knapt gode i skolen.

 Begynneropplæringen

Begynneropplæringen

Med digitale verktøy og de multimodale mulighetene dette gir, kan man styrke læringen hos den enkelte elev.

Minecraft education edition

Minecraft Education Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

Google Education

Google Education

G-suite for Education er en kreativ og brukervennlig pakke med stort bruksområde for bruk ac i klasserommet.

Microsoft 365

Microsoft 365

M365-verktøyene fra Microsoft er en kraftfull pakke med ulike arbeidsverktøy. God bruk av pakken gir ridssparende arbeidsfly og nye muligheter for deling og samhandling

 Kreasjons kodekonsepter

Kreasjons kodekonsepter

Koding er språk, og språkferdigheter er avgjørende for samhandling og deltakelse. Alle skal ikke bli programmerere, men alle trenger noen grunnleggende språkferdigheter.

Engasjerte og motiverte elever

Skaperverksted

Skaperverksted er en spennende nyvinning på full fart framover. Vårt konsept starter med 3D design og 3D print, og kombineres raskt med Micro:bit og koding.

Hybrid kompetanseheving

Alle våre kurs kan kombineres med on site eller online workshops. Ønsker dere å komme raskt i gang, kan en kombinasjon av e-læring og workshop være veien å gå. Denne kombinasjonen kaller vi hybrid kompetanseheving.

Kreasjon er en kompetansepartner for skoler, og vi jobber prosessbasert sammen med deg. Slik sikrer vi at dere eier prosessen og at innholdet tar utgangspunkt i deres situasjon og behov. Ta kontakt.