Begynneropplæring med Ipad

Oppdag hvordan du kan legge til rette for språkopplæring, begreper, lesing og skriving med iPad som verktøy. Du lærer alt fra de viktigste innstillingene til hvordan øke læring i alle fag.

Alt du trenger for å lykkes med de yngste elevene og iPad

Økt læring og spart tid
Lær hvordan elevaktiv undervisning øker læringsutbyttet og sparer deg tid/arbeid.
Jobb når det passer deg

Lite tid? Du gjennomfører kurset i ditt eget tempo, når det måtte passe inn i din timeplan.

Lær av ledende pedagoger
Vi har hjulpet over 10.000 lærere i å mestre økt digitalisering i skolen
Passer alle fag

Kurset viser hvordan du kan ta i bruk iPad i alle fag.

begynneropplæring

Kurset gir deg en introduksjon til god pedagogisk bruk av iPad. Samtidig får du mange tips til elevaktiviteter og til hvordan du kan bruke iPad som læringsverktøy tilpasset de yngste elevene. Kurset legger vekt på å omsette ny læreplan til elevaktiv digital praksis i klasserommet.