Minecraft Education Edition

Endelig kan vi stolt presentere «Minecraft og LK20»

Oppdag de uendelige mulighetene Minecraft gir din undervisning med tanke på LK20. Kurset gir et godt grunnlag innenfor pedagogikk, didaktikk og metodikk for bruk av spill i undervisning. Kurset passer for alle!

Lykkes med spill du også

Minecraft Education Edition gir en god inngang til spillpedagogikk, for det er elevene som skal produsere og stå for innholdet.

Passer inn i LK20

Områder som samarbeid, kreativitet, kritisk tenking og utforsking kan nå bli en naturlig del av undervisningen. Bare fantasien setter grenser.

Bli med i fellesskapet

Minecraft Education Edition har vokst og blitt stort i skolen det siste året. Gjør som 1000-vis av andre lærere; ta kurset og kom i gang du også.

En ny verden av læring

Spillet motiverer alle typer elever i skolen og legger til rette for læring i en kjent og mestringorientert setting.

«Dette var virkelig bra! Det er oversiktlig, konkret, godt forankret i læreplanen og gir god veiledning med tanke på planlegging.»

– Kontaktlærer på småtrinnet

Interaktive elementer fra kurs 2 – Minecraft og LK20

Kurset gir god hjelp til struktur og undervisningsplanlegging. Du får også god veiledning i å jobbe med kompetansemål, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter i LK20.