Gå til innholdet

Om Kreasjon

Vi brenner for en skolehverdag som frigjør kreativitet og skaperkraft,
hvor eleven er sterkt involvert og aktiv i egen læring.

Kreasjon leverer både direkte mot skoler og vi leverer gjennom forhandlere. Vi er kompetansepartner for ATEA, mens vi er treningspartnere for Microsoft og Apple.

Vi leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder skal oppleve høy gevinst etter et besøk fra oss. Våre kjerneverdier er: Utforske, skape, samhandle og delta.

Menneskene

Jan Gamre

Jan Gamre

Ledelse og utvikling

jan@kreasjon.net

Jan har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Jan er lærer i musikk og KRLE opprinnelig, men nå er han daglig leder i Kreasjon. Stadig sulten på neste steg.

Steinar Sevje

Steinar Sevje

Leder for koding og skaperverksted

steinar@kreasjon.net

Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet i Bærum. Han har ledet Jong skole sitt kodeprosjekt med ulike arbeidsformer gjennom 2 år. Steinar har erfaring som skoleleder og bistår gjerne med prosjektering av koding og skaperverksted prosjekter.

Gøril Gjøystdal

Gøril Gjøystdal

Leder for Microsoft satsing

goril@kreasjon.net

Gøril har jobbet flere år som realfagslærer og språklærer i ungdomsskole og videregående skole. Hun har også jobbet med kommunikasjon i bla. Akershus Energi og i fylkesarkivet hos Akershus fylkeskommune. Hun ivrer etter mer utforsking og skaping, samhandling og deltakelse i skolen. Hun er en kreativ sjel som designer mange av våre illustrasjoner.

Magnus N. Vatne

Magnus N. Vatne

Pedagogisk veileder

Magnus@kreasjon.net

Magnus er utdannet lektor med fagene matte, fysikk og IT. Han har jobbet i videregående skole hvor han har hatt fokus på matematikk, IT, og didaktikk med digitale verktøy. Magnus har en stor interesse for programmering og hvordan det kan implementeres i andre fag.

Claes Kjelshus

Claes Kjelshus

Leder for lese- og skriveopplæring

claes@kreasjon.net

Claes er utdannet allmennlærer med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Han har jobbet 5 år på barneskole, hvor han jobbet med elever på 1-7. trinn. Etter å vært med på iPad implementering og arbeidet som fyrtårnslærer, har han erfart hvilken forskjell  læringsteknologi kan utgjøre. Nå ønsker han bidra slik at flere lærere og elever får del i dette.

Martin Næsgaard

Martin Næsgaard

Pedagogisk veileder

Martin@kreasjon.net

Martin har jobbet som kontaktlærer i fire år i Bærum kommune, før han startet hos Kreasjon. I løpet av de fire årene har han jobbet aktivt med digital pedagogikk, vært fyrtårnslærer hvor kompetanseheving innad i kommunen har vært i fokus. Martin har APLS og ADE-sertifisering hos Apple.

Anne Cathrine Endrerud

Anne Cathrine Endrerud

Prosjektleder og pedagogisk veileder

anne@kreasjon.net

Anne Cathrine er lektor i norsk og samfunnsfag og har en Master i Utdanningsledelse, i tillegg til veilederutdanning. Hun har mange års erfaring som lærer, veileder og skoleleder. De siste to årene har hun jobbet som prosjektleder for digitalisering hos skoleeier i Nordre Land kommune, der hun blant annet har ledet arbeidet med innføring og opplæring i O365 og Skooler, og iPad i begynneropplæringen. Anne Cathrine er spesielt interessert i læringsledelse på alle nivåer.

Åge Reite

Åge Reite

Leder Musikk

Åge er utdannet lektor med mastergrad i musikk fra universitet i Oslo. Han jobber som faglærer for lyd og musikkproduksjon på Noroff i Oslo. I tillegg driver han lydstudio hvor han skriver musikk for TV, film og artister i inn og utland. Åge har de siste årene vært musikklærer ved flere skoler i Osloområdet, og han har lang erfaring i å implementere digitale verktøy på musikkrommet.

Kreasjon er også kompetansepartner for n00b.no og leverer kurs, kursrekke og prosjekter innen programmering og skaperverksted i skolen. 

 

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.