Våre medarbeidere

Vi brenner for en hverdag som frigjør kreativitet og skaperkraft

​Kreasjon leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder og oppdragsgivere skal oppleve høy gevinst etter et samarbeid med oss. Innovativ praksis utvikles i et fellesskap. Våre kjerneverdier er: Utforske, skape, læring, sammen. 

 

 

Jan Gamre

Jan Gamre

Ledelse, utvikling og prosessveiledning

jan@kreasjon.net

Jan har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Jan er lærer i musikk og KRLE opprinnelig, men nå er han daglig leder i Kreasjon. Han er urokkelig i troen på at et sterkt Team kan utrette store ting! 

Aina Skaug Bakkehaug

Aina Skaug Bakkehaug

Prosessveileder

 
Aina er lektor med en master i realfagenes didaktikk. Hun engasjerer seg stort for skole, og er opptatt av utforskende og elevsentrert læring med digitale verktøy. Tidligere har hun jobbet som kontaktlærer og digitalpedagog i Ringsaker kommune. Aina brenner for at flere lærere skal få øynene opp for digitale muligheter i egen undervisning.
Anne Cathrine Endrerud

Anne Cathrine Endrerud

Prosessleder

anne@kreasjon.net

Anne Cathrine er lektor i norsk og samfunnsfag og har en Master i Utdanningsledelse, i tillegg til veilederutdanning. Hun har mange års erfaring som lærer, veileder og skoleleder.  Anne Cathrine er spesielt interessert i læringsledelse på alle nivåer.

Fredrik Skalstad

Fredrik Skalstad

Prosessveileder og pedagogisk utvikler

fredrik@kreasjon.net

Fredrik Skalstad har lang erfaring som trinnleder, veileder, kontaktlærer og faglærer i ungdomsskolen. Han underviser i fagene engelsk, musikk og kroppsøving, og har også gjennomført veiledningsprogrammet for profesjonell utvikling i skolen ved UiO. Han har mye erfaring og en sterk interesse i elevinvolvert vurdering.

Lillian Gran

Lillian Gran

Frilanser

 

Lillian er førsteamanuensis i pedagogikk og har skrevet doktorgrad om digital dannelse. Hun engasjerer seg for utdanning og opplæring i hele utdanningsløpet. Hun har jobbet i Høgskolen i 15 år og har før dette jobbet i barneskole, ungdomsskole, i kommunal skoleavdeling og som rektor. Hun brenner for at lærere skal utnytte digitale ressurser i klasserommet og i møte med elevene.

Marie Edin Solheim

Marie Edin Solheim

Frilanser

 

Marie er adjunkt og yrkesfaglærer på Helse og oppvekstfag, XR koordinator, inspirator og motivator. Hun har brennende engasjement og interesse for bruken av ny teknologi i undervisningen og universell utforming. Jobber som lærer på Storhamar videregående og benytter VR briller, Kunstig Intelligens, 360 videoer, 3Dprint og design i egen undervisning.

Henning Lund

Henning Lund

Frilanser

 

Henning er utdannet sivilingeniør i bioteknologi og har over 25 års erfaring som realfagslærer i videregående skole. Han er opptatt av god elevaktiviserende undervisning og klasseledelse i teknologitunge klasserom, og han har flere års erfaring som «digital innovatør» i Akershus Fylkeskommune.  De siste årene har fokus vært Teams og OneNote som nav for læringsarbeid og samhandling. 

Claes Kjelshus

Claes Kjelshus

Frilanser

 

Claes er utdannet allmennlærer med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Han har jobbet 5 år på barneskole, hvor han jobbet med elever på 1-7. trinn. Etter å vært med på iPad implementering og arbeidet som fyrtårnslærer, har han erfart hvilken forskjell  læringsteknologi kan utgjøre. Nå ønsker han bidra slik at flere lærere og elever får del i dette.

Ørjan Andenæs

Ørjan Andenæs

Frilanser

 

Ørjan er utdannet allmennlærer med fordypning i musikk og matematikk, og har jobbet 17 år i ungdomsskolen. Han har engasjert seg i profesjonsutvikling for lærere i egen kommune, og vært pådriver for å spre metodikken Tenkende klasserom. Han har et sterkt ønske om at undervisningsmetoder videreutvikles gjennom felles profesjonsutvikling, slik at lærere sammen kan trene effektivt på å bli bedre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.