Gå til innholdet

Om Kreasjon

Vi brenner for en hverdag som frigjør kreativitet og skaperkraft,
hvor alle er involvert i læring og utvikling.

Jan Gamre

Jan Gamre

Ledelse og utvikling

jan@kreasjon.net

Jan har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Han har også grundet Whyzo.no. Jan er lærer i musikk og KRLE opprinnelig, men nå er han daglig leder i Kreasjon. Stadig sulten på neste steg.

Steinar Sevje

Steinar Sevje

Leder koding og skaperverksted

steinar@kreasjon.net

Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet i Bærum. Han har ledet Jong skole sitt kodeprosjekt med ulike arbeidsformer gjennom 2 år. Steinar har erfaring som skoleleder og bistår gjerne med prosjektering av koding og skaperverksted prosjekter.

Gøril Gjøystdal

Gøril Gjøystdal

Prosjektleder

goril@kreasjon.net

Gøril har jobbet flere år som realfagslærer og språklærer i ungdomsskole og videregående skole. Hun har også jobbet med kommunikasjon i bla. Akershus Energi og i fylkesarkivet hos Akershus fylkeskommune. Hun ivrer etter mer utforsking og skaping, samhandling og deltakelse i skolen. Hun er en kreativ sjel som designer mange av våre illustrasjoner.

Claes Kjelshus

Claes Kjelshus

Leder for lese- og skriveopplæring

claes@kreasjon.net

Claes er utdannet allmennlærer med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Han har jobbet 5 år på barneskole, hvor han jobbet med elever på 1-7. trinn. Etter å vært med på iPad implementering og arbeidet som fyrtårnslærer, har han erfart hvilken forskjell  læringsteknologi kan utgjøre. Nå ønsker han bidra slik at flere lærere og elever får del i dette.

Aina Skaug Bakkehaug

Aina Skaug Bakkehaug

Pedagogisk Veileder

 
Positiv og engasjert grunnskolelærer i matematikk, naturfag og kroppsøving. Aina liker å utvikle seg i lærerrollen, og studerer master i realfagenes didaktikk ved siden av jobben i Kreasjon. Hun er opptatt av utforskende, elevsentrert læring med digitale verktøy, og har 5 år som kontaktlærer og digitalpedagog i Ringsaker kommune. Aina brenner for at flere lærere skal få øynene opp for digitale muligheter i egen undervisning.
Martin Næsgaard

Martin Næsgaard

Leder for Minecraft Edu

Martin@kreasjon.net

Martin har jobbet som kontaktlærer i fire år i Bærum kommune, før han startet hos Kreasjon. I løpet av de fire årene har han jobbet aktivt med digital pedagogikk, vært fyrtårnslærer hvor kompetanseheving innad i kommunen har vært i fokus. Martin har APLS og ADE-sertifisering hos Apple. Martin leder også vår Minecraft satsing hvor han bl.a lager læringsopplegg for Whyzo.no og innholdet i våre E-læringsmoduler for Minecraft.

Marius Oma Hellervik

Marius Oma Hellervik

Leder Microsoft 365

marius@kreasjon.net

Marius har 10 års erfaring som lærer på ungdomsskolen. Han var den første som tok i bruk Microsoft Teams i Ski kommune (del av nåværende Nordre Follo) og har de siste årene bidratt til å utvikle kompetansen på både Teams og klassenotatblokk via kommunens IKT-nettverk. Hans hjerte brenner for M365, og at skoler og organisasjoner får hentet ut gevinstene av å benytte M365.

Kristin Borgedal

Kristin Borgedal

Pedagogisk veileder

kristin@kreasjon.net

Kristin har grunnskolelærerutdanning med fordypning i matte. Hun har jobbet 5 år som kontaktlærer på barneskolen. Hun har vært med på implementeringen av iPad i skolen hun jobber på, og vært ressursperson for mellomtrinnet. Hun ser gleden og motivasjonen som digitale verktøy gir. Nå vil hun være med å bidra til læring slik at flere lærere og elever får ta del i dette.

Martin Asheim

Martin Asheim

Leder Google Education

 
Martin er utdannet grunnskolelærer og har jobbet to år på mellomtrinnet. Som lærer deltok han i implementering av Chromebook i Asker kommune. Han har reist land og strand rundt de siste to årene som pedagogisk veileder i annet opplæringsselskap. Martin har bred kompetanse i de ulike plattformene som implementeres i norsk skole, med særlig fokus på Google Education.
Anne Cathrine Endrerud

Anne Cathrine Endrerud

Webinarer og E-læring

anne@kreasjon.net

Anne Cathrine er lektor i norsk og samfunnsfag og har en Master i Utdanningsledelse, i tillegg til veilederutdanning. Hun har mange års erfaring som lærer, veileder og skoleleder. De siste to årene har hun jobbet som prosjektleder for digitalisering hos skoleeier i Nordre Land kommune, der hun blant annet har ledet arbeidet med innføring og opplæring i O365 og Skooler, og iPad i begynneropplæringen. Anne Cathrine er spesielt interessert i læringsledelse på alle nivåer.

Øystein Jensen

Øystein Jensen

E-læring og pedagogisk veiledning

 
 
Øystein er utdannet allmennlærer og studerer master i digitalt læringsdesign. Han har jobbet over seks år i Osloskolen på 1.-7. trinn, som både kontaktlærer og ressurslærer. Han har vært pedagogisk IKT-ansvarlig og vært med på utrulling av iPad på en av Norges største barneskoler. Øystein har i tillegg mye erfaring innen foto- og video, og brenner for hvordan det multimodale beriker undervisningen.
Laila Gruner

Laila Gruner

Koordinator

 
Laila har 22 års erfaring som web/grafisk designer, men har de siste årene jobbet innenfor bransjen som prosjektkoordinator. Hun liker å jobbe med mennesker og trives derfor godt med å ha løpende kontakt mellom kunder og veiledere, og passe på at alle hjulene går rundt. Laila jobber også med regnskap og markedsføring hos oss.
Eirik Lyssand

Eirik Lyssand

Pedagogisk veileder

eirik@kreasjon.net

Eirik har en bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon, og tok senere PPU. Han er opptatt av endringsledelse og utvikling. Siden han startet å jobbe i grunnskolen i 2008, har han hatt en brennende interesse for god undervisning med utgangspunkt i elevens verden. Eirik elsker å dele kunnskap og erfaringer, slik at flere kan oppleve effekten av gode verktøy.

Åge Reite

Åge Reite

Leder Musikk

Åge er utdannet lektor med mastergrad i musikk fra universitet i Oslo. Han jobber som faglærer for lyd og musikkproduksjon på Noroff i Oslo. I tillegg driver han lydstudio hvor han skriver musikk for TV, film og artister i inn og utland. Åge har de siste årene vært musikklærer ved flere skoler i Osloområdet, og han har lang erfaring i å implementere digitale verktøy på musikkrommet.

Vi leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder skal oppleve høy gevinst etter et besøk fra oss. Innovativ praksis utvikles i et fellesskap. Våre kjerneverdier er: Utforske, skape, læring, sammen.