Vi brenner for en hverdag som frigjør kreativitet og skaperkraft

Vi leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder skal oppleve høy gevinst etter et besøk fra oss. Innovativ praksis utvikles i et fellesskap. Våre kjerneverdier er: Utforske, skape, læring, sammen. 

 

 

Jan Gamre

Jan Gamre

Ledelse og utvikling

jan@kreasjon.net

Jan har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Han har også grundet Whyzo.no. Jan er lærer i musikk og KRLE opprinnelig, men nå er han daglig leder i Kreasjon. Stadig sulten på neste steg.

Steinar Sevje

Steinar Sevje

Leder koding og skaperverksted

steinar@kreasjon.net

Steinar var den første til å starte opp med iPad i Bærum kommune og har vært involvert i alle faser av 1:1 prosjektet i Bærum. Han har ledet Jong skole sitt kodeprosjekt med ulike arbeidsformer gjennom 2 år. Steinar har erfaring som skoleleder og bistår gjerne med prosjektering av koding og skaperverksted prosjekter.

Gøril Gjøystdal

Gøril Gjøystdal

Prosessleder

goril@kreasjon.net

Gøril har lang erfaring med både prosess- og kommunikasjonsledelse. Hun har jobbet som prosjektleder for Microsoft 365, og som leder og rådgiver innenfor både dokumentasjon og kommunikasjon i offentlig og privat sektor. Videre har hun jobbet med læringsprosesser i ulike roller hos Kreasjon og ute i kommunenorge. Vi er veldig glad for at Gøril er tilbake hos oss etter et prosjektopphold i Digitale Gardermoen (DGI).

Claes Kjelshus

Claes Kjelshus

Pedagogisk veileder

claes@kreasjon.net

Claes er utdannet allmennlærer med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Han har jobbet 5 år på barneskole, hvor han jobbet med elever på 1-7. trinn. Etter å vært med på iPad implementering og arbeidet som fyrtårnslærer, har han erfart hvilken forskjell  læringsteknologi kan utgjøre. Nå ønsker han bidra slik at flere lærere og elever får del i dette.

Aina Skaug Bakkehaug

Aina Skaug Bakkehaug

Pedagogisk Veileder

 
Positiv og engasjert grunnskolelærer i matematikk, naturfag og kroppsøving. Aina liker å utvikle seg i lærerrollen, og studerer master i realfagenes didaktikk ved siden av jobben i Kreasjon. Hun er opptatt av utforskende, elevsentrert læring med digitale verktøy, og har 5 år som kontaktlærer og digitalpedagog i Ringsaker kommune. Aina brenner for at flere lærere skal få øynene opp for digitale muligheter i egen undervisning.
Martin Næsgaard

Martin Næsgaard

Leder for Minecraft Edu

Martin@kreasjon.net

Martin har jobbet som kontaktlærer i fire år i Bærum kommune, før han startet hos Kreasjon. I løpet av de fire årene har han jobbet aktivt med digital pedagogikk, vært fyrtårnslærer hvor kompetanseheving innad i kommunen har vært i fokus. Martin har APLS og ADE-sertifisering hos Apple. Martin leder også vår Minecraft satsing hvor han bl.a lager læringsopplegg for Whyzo.no og innholdet i våre E-læringsmoduler for Minecraft.

Elisabeth Hasselstrøm

Elisabeth Hasselstrøm

Leder begynneropplæring

elisabeth@kreasjon.net

Elisabeth er adjunkt med fordypning i pedagogikk, lese- og skriveopplæring og spesialpedagogikk. Hun har et bankende hjerte for begynneropplæringen og at alle elever skal få likeverdig mulighet til læring og utvikling. Hun er overbevist om at elevers mestringsfølelse kombinert med et utforskende og skapende læringsmiljø styrker læring og motivasjon. Hun har jobbet to år i annet opplæringsselskap før hun begynte i Kreasjon.

Øystein Jensen

Øystein Jensen

E-læring og filmproduksjon


Øystein er utdannet allmennlærer og studerer master i digitalt læringsdesign. Han er vår E-lærings- og multimediamann, en tekniker med estetisk sans og samling.  Øystein har mye erfaring innen foto- og video, og brenner for hvordan det multimodale beriker undervisningen.
Anne Cathrine Endrerud

Anne Cathrine Endrerud

Webinarer og E-læring

anne@kreasjon.net

Anne Cathrine er lektor i norsk og samfunnsfag og har en Master i Utdanningsledelse, i tillegg til veilederutdanning. Hun har mange års erfaring som lærer, veileder og skoleleder.  Anne Cathrine er spesielt interessert i læringsledelse på alle nivåer.

Eirik Lyssand

Eirik Lyssand

Veileder og markedsføring

eirik@kreasjon.net

Eirik har en bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon, og tok senere PPU. Han er opptatt av endringsledelse og utvikling. Siden han startet å jobbe i grunnskolen i 2008, har han hatt en brennende interesse for god undervisning med utgangspunkt i elevens verden. Eirik elsker å dele kunnskap og erfaringer, slik at flere kan oppleve effekten av gode verktøy.

Laila Gruner

Laila Gruner

Koordinator

 
Laila har 22 års erfaring som web/grafisk designer, men har de siste årene jobbet innenfor bransjen som prosjektkoordinator. Hun liker å jobbe med mennesker og trives derfor godt med å ha løpende kontakt mellom kunder og veiledere, og passe på at alle hjulene går rundt. Laila jobber også med regnskap og markedsføring hos oss.
e-læring kreasjon