Vi brenner for en hverdag som frigjør kreativitet og skaperkraft

Vi leverer kvalitet og læringsglede, og våre kunder skal oppleve høy gevinst etter et besøk fra oss. Innovativ praksis utvikles i et fellesskap. Våre kjerneverdier er: Utforske, skape, læring, sammen. 

 

 

Jan Gamre

Jan Gamre

Ledelse, utvikling og prosessveiledning

jan@kreasjon.net

Jan har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Jan er lærer i musikk og KRLE opprinnelig, men nå er han daglig leder i Kreasjon. Han er urokkelig i troen på at et sterkt Team kan utrette store ting! 

Aina Skaug Bakkehaug

Aina Skaug Bakkehaug

Prosessveileder

 
Aina er lektor med en master i realfagenes didaktikk. Hun engasjerer seg stort for skole, og er opptatt av utforskende og elevsentrert læring med digitale verktøy. Tidligere har hun jobbet som kontaktlærer og digitalpedagog i Ringsaker kommune. Aina brenner for at flere lærere skal få øynene opp for digitale muligheter i egen undervisning.
Anne Cathrine Endrerud

Anne Cathrine Endrerud

Prosessleder

anne@kreasjon.net

Anne Cathrine er lektor i norsk og samfunnsfag og har en Master i Utdanningsledelse, i tillegg til veilederutdanning. Hun har mange års erfaring som lærer, veileder og skoleleder.  Anne Cathrine er spesielt interessert i læringsledelse på alle nivåer.

Claes Kjelshus

Claes Kjelshus

Frilanser

claes@kreasjon.net

Claes er utdannet allmennlærer med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Han har jobbet 5 år på barneskole, hvor han jobbet med elever på 1-7. trinn. Etter å vært med på iPad implementering og arbeidet som fyrtårnslærer, har han erfart hvilken forskjell  læringsteknologi kan utgjøre. Nå ønsker han bidra slik at flere lærere og elever får del i dette.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.