Pedagogisk rådgiving

Hvordan lager man gode kurs og opplæringstiltak?

I gjennomføring av kurs og kompetanseheving ønsker vi alle at kursdeltakerne får en god opplevelse og at læringsaktivitetene gir effekt. Vår kjernevirksomhet er å levere pedagogiske tjenester til ulike kurs- og opplæringstiltak, både innenfor eLæring og workshops – og der hvor de to kombineres. Nedenfor ser du hvilke pedagogiske tjenester du kan kjøpe fra oss:

Steinar Sevje

Vi elsker å levere pedagogiske tjenester for å øke effekten av kurs- og opplæringstiltak.

Se egne sider for prosessfasilitering og medieproduksjon.

Bistand med å lage opplæringstiltak

Vi planlegger og lager kurs- og opplæringstiltak sammen med våre kunder. Vi leverer skreddersøm etter behov, ambisjon og budsjett.

Progresjon i kurs

Å lykkes med en fornuftig progresjon som ivaretar ulike behov er en utfordring som må løses. Med en kursrekke over ulike tidsrom økes kompleksiteten.

Bistand med storytelling/visuell storytelling

Å kontekstualisere med storytelling gjør at deltakerne opplever helhet og sammenheng i tillegg til at det gir et element av edutainment.

Disponering av innhold

Ofte vil et godt håndverk i starten av prosessen forandre hele kurset. Disponeringen må både ta høyde for en fornuftig progresjon for målgruppe, og kontekst/sammenheng med annen opplæring/annet innhold.

Innholdsproduksjon

Dersom vi jobber med et eksternt fagmiljø lener vi oss på deres fagekspertise mens vårt fokus er pedagogikk.

Planlegge interaktive elementer

Vårt læringssyn er dypt forankret i at kursdeltakere må være aktive. Dette oppnås gjennom interaktive elementer og simuleringer med ulik multimodalitet.

Planlegge aktiviteter med veiledning og vurdering

Innenfor veiledning og vurdering ligger forskjellen på om din organisasjon er aktivitetsorientert eller læringsorientert. God veiledning og vurdering må bygges inn som del av opplæringstiltakene, og ofte er det også fornuftig å løfte eget trener-/veilederkorps slik at de har forståelse og ferdigheter for hvordan veiledning og vurdering løfter læring. Det er nødvendig å ivareta det sosiokulturelle aspektet i denne sammenhengen.

Gevinster ved å bruke oss:

 -God prosjektering, med baklengs planlegging

– Lederstøtte gjennom hele prosessen

– Treffsikre opplæringstiltak, varierte aktiviteter

– Progresjon tilpasset deltakerne

– Evaluering og tydelig vei videre

– Tidsoptimalisering

Referanser

Vi leverte kompetansepakken «Digital undersvining – på skolen og hjemme» til Udir vinteren 2021. I denne pakken inngår en ledermodul for prosessledelse. Udir benytter selv dette verktøyet for intern kompetanseheving

Vi leverer pedagogisk rådgiving og medieproduksjon til Hdir sammen med Kompetansebroen i prosjektet «Leger i spesialisering». Vi bistår med å flytte fokus «fra aktivitetssentrert til læringssentrert» i LIS-programmet.

Vi har laget eLæringskurs og animasjonsfilmer for, og sammen med, KF. Vi har mye til felles med KF i det å jobbe med nye løsninger mot skolemarkedet.

Takk for et godt samarbeid omkring pedagogisk design og prosjektering av digitale læringsressurser. Det er enkelt å jobbe med dere, og dere står på for å finne gode løsninger og rask levering. Samarbeidet har fungert svært godt.

Kompetansebroen.no er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner innen helsesektoren.

Kjersti Sirevåg

Daglig leder, Kompetansebroen

Jan Gamre

Jan Gamre

Prosessleder

Jan har unik erfaring med kompetansehevingsprosjekter med ulike aktører gjennom mange år. Han ledet leveransen fra Kreasjon mot Utdanningsdirektoratet vinteren 2021, og han leverer prosessfasilitering og pedagogisk rådgiving mot mange små og store organisasjoner.

Gøril Gjøystdal

Gøril Gjøystdal

Prosessleder

Gøril har lang erfaring med både prosess- og kommunikasjonsledelse. Hun har bl.a ledet fylkesarkivet i Akershus og hun har vært kommunikasjonsleder i et kraftselskap. Videre har hun jobbet med læringsprosesser i ulike roller hos Kreasjon og ute i kommunenorge. Vi er veldig glad for at Gøril er tilbake hos oss etter et prosjektopphold i Digitale Gardermoen (DGI).

Steinar Sevje

Steinar Sevje

Prosessleder

Steinar har jobbet i Kreasjon i 3 år og er blant våre mest erfarne prosessveiledere. Steinar har også erfaring som skoleleder og har bidratt med prosessledelse og prosessveiledning mot skoler i mange ulike former. Skoleåret 21/22 leverer han prosessfasilitering for Kreasjon i Dekomp gjennom Høgskolen i Østfold.

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Teams i skolehverdagen

Ta nye steg med Teams. Du får praksisrettede tips du tar med deg til planleggingsarbeid og til arbeid med elever. Kurset passer for lærere og skoleledere.

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.