Gå til innholdet

Sammen skaper vi morgendagens kompetanse.

Vi bistår våre kunder med å oppnå god digital praksis gjennom E-læring, kurs og veiledning. Utforsking, skaping, samhandling og læring med digitale verktøy.

Våre samarbeidspartnere

Microsoft
Atea
UDIR Utdanningsdirektoratet
CXS

Utforsk noen av våre kurs

Våre kurs er laget av lærere, for lærere. Vi vil hjelpe deg å legge til rette for samhandling, kreativ, skapende og utforskende undervisning. Fordi læring er og skal være moro.

 Begynneropplæringen

Begynneropplæringen

Bli trygg i bruken av digitale verktøy med de yngste elevene.

Minecraft education edition

Minecraft Education Edition

Lær deg alt du trenger for å bruke Minecraft med elevene dine.

Google Education

Google Education

En innføring i G-suite, så du blir trygg nok til å ta verktøyet i bruk i klasserommet.

Se flere

Av lærere for lærere

Vi hjelper skoler i starten av sin digitale satsing, og de med etablert praksis. Som kompetansepartner tar vi utganspunkt i din situasjon. Slik sikrer vi god utvikling i en prosess dere eier. 

Våre nyheter

Kreasjon og UDIR med ny kompetansepakke

Kreasjon og UDIR med ny kompetansepakke

Siden slutten av oktober har arbeidet med ny kompetansepakke fra UDIR pågått for fullt, Kompetansepakke for digital undervisning hjemme og på skolen. Innholdet er koblet tett mot LK20 og gir høy...

Tidsreise med Minecraft

Tidsreise med Minecraft

Elevene snakker så engasjert om vikingtiden at man skulle tro de hadde vært der selv. Det har de ikke. De har vært på tidsreise med Minecraft Education Edition. I slutten av november var de med...

Programmering i Kongsvinger og Eidskog

Programmering i Kongsvinger og Eidskog

Bibliotekar Stine Raaden er en spydspiss for koding i Kongsvinger kommune. Nå har hun, sammen med oppvekstsektoren i Kongsvinger og Eidskog kommuner, vært drivkraften bak at kommunen har hevet...

Se flere

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering


Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen,
Ringsaker kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad
Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst,
Digitale Gardermoen IS