Gå til innholdet

Bygge kompetanse

Hva er neste steg?

Fremtidens kompetanser

Kunstig intelligens, roboter, nye yrker og nye arbeidsformer.. Arbeidslivet er i endring og elevene må øves i bruk av nye verktøy og nye arbeidsformer. De må bli gode på å utforske og skape, og de må bli gode på samhandling og deltakelse.

Våre fagsatsinger

Kreasjon leverer unike, gjennomarbeidede og kvalitetssikrede fagsatsinger knyttet til en rekke fag, fra matematikk til musikk. Med tverrfaglige prosjekter som spenner fra lese- og skriveopplæring til koding og skaperverksted.

Læringsopplegg hvor elevenes nysgjerrighet er i sentrum så de kan skape, utforske og være mer kreative.