Apple Professional Learning

Apple Professional Learning får du først og fremst fra Kreasjon. Vi er den eneste aktøren i Norden som er sertifisert Apple Professional Learning Provider, og vi er det største miljøet med APLS sertifiserte lærere i Norge. Vi leverer hele bredden og dybden innenfor Apples utdanningsprogrammer, fra planlegging og oppstart av kompetansereiser med strategisk bistand og lederstøtte – til videreutvikling og innovasjon innenfor bruk av iPad i læringsarbeidet.

Hvordan

 

Vi kombinerer eLæring, arbeid i profesjonsfelleskapet og selvstudium med fysiske workshops og kursdager. Med vår eLæringskatalog kan vi bruke mer av den dyrebare fellestiden i skolen til didaktisk arbeid. En del av verktøyopplæringen ivaretas av selvstudium gjennom eLæring. 

All vår opplæring er praktisk-pedagogisk, inneholder mye aktivitet og er alltid forankret i læreplanen. 

Hva

 • Strategi og lederstøtte (prosessledelse)
 • Kurs og veiledning
  Vi veileder underveis og legger til rette for refleksjon slik at lærerne på best mulig vis kan videreføre og skreddersy egen undervisningspraksis.
 • Modellering av temabaserte undervisningsopplegg i klasserom med elever.
 • Oppfølging
  I ettertid blir skolen fulgt opp med workshoper der vi syr søm for å møte profesjonsfellesskapets utfordringer. Alt tilrettelagt for at lærerne selv skal stå styrket til å kunne videreutvikle sin digitale praksis.

 

Apples utdanningsprogrammer: 

Apple teacher

Alle kan tenke kreativt

Alle kan kode

Apple distinguished schools

Lederstøtte

Hvem

Vi jobber på fylkes- og kommunenivå, med skolene, barnehagene, ledelsen, lærerne ogannet personale, fra de aller yngste i barnehagen helt opp til elevene på videregående skole. 

De ulike stadiene

Vi jobber med kunder i ulike stadier. Med 10 års erfaring innenfor Apple Professional Learning vet vi å tilpasse leveranse og samarbeid etter behovene, og vi skreddersyr leveransene våre. Uansett om prosjektet er stort eller lite har vi erfaring og metodikk får å bistå kunden med å nå sine mål. 

Mange prosjekter har bare noen av disse stadiene, mens alle stadiene i en total kundereise ofte kan inndeles slik: 

 • Prefase/informasjonsinnhenting 
 • Planlegging 
 • Implementering 
 • Oppfølging 
 • Videreutvikling 
 • Innovasjon/transformasjon 

Hvorfor bruke Kreasjon

Vi er erfarne pedagoger som har integrert Apples verktøy i læringsarbeidet gjennom mange år. Lærelysten hos elevene vekkes når mestring og motivasjon aktiveres gjennom god bruk av verktøyet. 

Vi er også erfarne prosessledere i små og store skoleutviklingsprosjekter slik at lokal ledelse får nødvendig eierskap og støtte til å planlegge, gjennomføre og videreføre kompetanseheving med iPad i læringsarbeidet. Endringsarbeid må gi varig effekt dersom det skal ha verdi, og vi bidrar til at dette skjer i profesjonsfellesskapet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.