Kompetanse

Ønsker dere å få ut mer gevinst fra bruken av produksjonsverktøyene som dere allerede betaler for? Med Microsoft 365, Teams, Bing Chat og Minecraft kan dere få langt mer gevinst enn dere får ut i dag. Men det krever kompetanse.

Kreasjon tilbyr modellering, prosessveiledning og metoder for å løfte skoleutviklingen innenfor bruk av disse digitale verktøyene. Våre verktøy og metoder hjelper dere å øke nivået på samarbeid, vurderingsarbeid, og å nyttiggjøre dere kunstig intelligens.

 

 

Kreasjon tilbyr unike kompetansepakker og veiledning.

Kunstig intelligens i skolen

Trenger dere hjelp og veiledning innenfor kunstig intelligens i skolen? Vi holder praksisnære kurs som støtter lærerne og elevene i skolehverdagen. I tillegg holder vi kurs for skoleledere som ønsker bistand med utviklingsarbeid av denne typen.

Microsoft Teams og OneNote

Med oss på laget kan dere hente ut flere gevinster enn hva dere gjør i dag med Microsoft: mer deling og samarbeid, skape økt effektivisering i planleggingsarbeid, løfte inkludering og tilpasning overfor elever, og ikke minst, forbedre vurderingspraksis. 

Minecraft kompetansepakke

Er din skole klar for å ta digitalt samarbeid og samskaping i Minecraft til neste nivå? I en tid hvor teknologisk kompetanse er avgjørende, viser forskning at målrettet opplæring kan øke elevenes engasjement og resultater betydelig.

Programmering i skolen

Mange lærere føler seg utrygge i bruk av programmering i undervisning, og trenger støtte til god undervisningspraksis. Vi leverer prosessveiledning over tid eller enkeltstående workshops. Alt med fokus på LK20, metodiske tilnærminger og klasseromspraksis

Apple Professional Learning

Vi leverer hele bredden og dybden innenfor Apples utdanningsprogrammer, fra planlegging og oppstart av kompetansereiser med strategisk bistand og lederstøtte – til videreutvikling og innovasjon innenfor bruk av iPad i læringsarbeidet.

Prosessfasilitering

Hvilke ønsker har du for kompetansereisen til de ansatte? Kompetanseheving er en prosess med flere ulike elementer for å lykkes med en god opplevelse for deltakerne. Våre prosessledere har lang erfaring med kompetanseheving- og omstillingsprosjekter

Kreasjon støtter skoler og kommuner med å få mer ut av de produksjonsverktøyene de allerede betaler for, som f.eks Microsoft 365, Teams, Bing Chat og Minecraft. Vi har ekspertise i pedagogisk bruk av både Microsoft og Apples løsninger i skolen. Bli med de skolene som allerede ser markante forbedringer og kontakt oss for en samtale. La oss sammen løfte kvaliteten på din skoles digitale praksis.

Kompakt pakke:

Velg et av utviklingsområdene

  • Planleggingsmøte med ledelsen
  • 2 stk workshops med mellomarbeid
  • Prosessamtale underveis
  • Fri tilgang til et av våre eLæringskurs

Premium pakke:

Velg to av utviklingsområdene

  • Lederstøtte
  • 5 stk workshops
  • Didaktisk refleksjonsarbeid
  • Prosessveiledning og evaluering
  • Fri tilgang til to av våre eLæringskurs

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.