Erfaringslæring i skolens profesjonsfellesskap

Med Jan Merok Paulsen i spissen leverer Kreasjon lederstøtte til skoler basert på UDIRs kompetansepakke «Digital undervisning – på skolen og hjemme».

Kreasjon leverer komplette kompetanse-prosjekter til skoler og kommuner, alt fra lederstøtte til workshops og E-læring for lærere.

 

 

Kreasjons lederteam består av samme tre personer som leverte lederstøtten i UDIRs kompetansepakke.

Workshops til ledere

Når skoleledere har tro på deres mestring av pedagogiske ledelsesoppgaver, så går det en sterk positiv påvirkning til lærernes kollektive mestringstro

Workshops til lærere

Inspirerende, skapende og utforskende aktiviteter som skaper mestringstro, er selve fundamentet i vår måte å jobbe på. Lærerne er aktive i våre workshops.

Selvstudium med E-læring

E-læring utfyller workshopene. Du gjennomfører dessuten E-læringskurs i ditt eget tempo, når det måtte passe inn i din timeplan.

Modellering av læringsøkter

Modellering gjør «undervisningspuslespillet» mer tydelig. Dette er blitt en populær opsjon i våre prosjektleveranser.

Jan Merok Paulsen lederstøtte

Jan Merok Paulsen

Ledelse

Jan Merok Paulsen er Professor fra Oslo MET. Han har en doktorgrad i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI og er professor i skoleledelse. Han er tilknyttet OsloMet Storbyuniversitetet som forsker og har også et samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) innenfor deres programmer i utdanningsledelse.

Jan Merok Paulsen lederstøtte

Gro Anita Carlsen

Ledelse

Gro Anita Carlsen er rektor ved Nøklevann skole i Oslo og medgrunder av Whyzo.no Hun har bakgrunn som sosionom før hun etter hvert tok master i skoleledelse og ble skoleleder. Ved siden av å være praktikeren vår, har Gro Anita et blikk på skole og læringsdesign som favner elever med utenforskap.

Jan Merok Paulsen lederstøtte

Jan Gamre

Ledelse og utvikling

Jan Gamre har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Han har også grundet Whyzo.no. og er glødende opptatt av læringsdesign og digital didaktikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.
e-læring kreasjon