Gå til innholdet

Erfaringslæring i skolens profesjonsfellesskap

 

Med Jan Merok Paulsen i spissen leverer Kreasjon lederstøtte til skoler basert på UDIRs kompetansepakke «Digital undervisning – på skolen og hjemme». Teamet nedenfor har laget ledermodulen i kompetansepakken sammen med UDIR, og vi leverer en helhetsløsning hvor workshoper og oppfølgingspunkter er integrert med kompetansepakken. Alt kan leveres digitalt til ledere og lærere:

 

Jan Merok Paulsen

Jan Merok Paulsen

Ledelse

Jan Merok Paulsen er Professor fra Oslo MET. Han har en doktorgrad i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI og er professor i skoleledelse. Han er tilknyttet OsloMet Storbyuniversitetet som forsker og har også et samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) innenfor deres programmer i utdanningsledelse.

Gro Anita Carlsen

Gro Anita Carlsen

Ledelse

Gro Anita Carlsen er rektor ved Nøklevann skole i Oslo og medgrunder av Whyzo.no Hun har bakgrunn som sosionom før hun etter hvert tok master i skoleledelse og ble skoleleder. Ved siden av å være praktikeren vår, har Gro Anita et blikk på skole og læringsdesign som favner elever med utenforskap.

Jan Gamre

Jan Gamre

Ledelse og utvikling

Jan Gamre har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Han har også grundet Whyzo.noog er glødende opptatt av læringsdesign og digital didaktikk. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.
e-læring kreasjon

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Vi bistår våre kunder med å oppnå god digital praksis gjennom E-læring, kurs og veiledning. Utforsking, skaping, samhandling og læring med digitale verktøy.