Gå til innholdet

Erfaringslæring i skolens profesjonsfellesskap

 

Med Jan Merok Paulsen i spissen leverer Kreasjon lederstøtte til skoler basert på UDIRs kompetansepakke «Digital undervisning – på skolen og hjemme». Teamet nedenfor har laget ledermodulen i kompetansepakken sammen med UDIR, og vi leverer en helhetsløsning hvor workshoper og oppfølgingspunkter er integrert med kompetansepakken. Alt kan leveres digitalt til ledere og lærere:

 

Jan Merok Paulsen

Jan Merok Paulsen

Ledelse

Jan Merok Paulsen er Professor fra Oslo MET. Han har en doktorgrad i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI og er professor i skoleledelse. Han er tilknyttet OsloMet Storbyuniversitetet som forsker og har også et samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) innenfor deres programmer i utdanningsledelse.

Gro Anita Carlsen

Gro Anita Carlsen

Ledelse

Gro Anita Carlsen er rektor ved Nøklevann skole i Oslo og medgrunder av Whyzo.no Hun har bakgrunn som sosionom før hun etter hvert tok master i skoleledelse og ble skoleleder. Ved siden av å være praktikeren vår, har Gro Anita et blikk på skole og læringsdesign som favner elever med utenforskap.

Jan Gamre

Jan Gamre

Ledelse og utvikling

Jan Gamre har unik erfaring med digitaliseringsprosjekter i skolene gjennom mange år. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø, bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Han har også grundet Whyzo.noog er glødende opptatt av læringsdesign og digital didaktikk. 

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering


Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen,
Ringsaker kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad
Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst,
Digitale Gardermoen IS

Barneskulane i Hareid er svært fornøgde med Kreasjon si opplæring til 5.-7.trinnslærarar og elevar. Vi har hatt kjekke og læringssrike dagar saman med pedagogene i Kreasjon. Dei har skreddarsydd opplegget for våre behov. Vi har hatt god dialog heile vegen og Kreasjon har verkeleg stått på for vår ynskjer og behov. Det heile starta med lærardagar, deretter modelleringsdagar saman med elevane, og no er vi i gong med oppfølgingsdagar for lærarane. Det er positive ord frå lærarane som har opplevd det praksisnært, nyttig og direkte inn mot undervisning. Eit spennande utviklingsarbeid saman med Kreasjon.

Lene Veiseth
Rådgjevar, Hareid kommune