Microsoft Teams og OneNote

Har dere gode strukturer som gir god oversikt, og som løfter samarbeid og deling i Teams og OneNote? Har dere tatt i bruk engasjerende leser og kunstig intelligens? Vi har lang fartstid og prosesserfaring fra denne type utviklingsarbeid. Med oss på laget kan dere hente ut flere gevinster enn hva dere gjør i dag med Microsoft: mer deling og samarbeid, skape økt effektivisering i planleggingsarbeid, løfte inkludering og tilpasning overfor elever, og ikke minst, forbedre vurderingspraksis. Les mer om hva vi tilbyr nedenfor, eller ta kontakt:

Utvikle praksis med Microsoft Teams

Vi har bred erfaring med å bistå skoler, kommuner og fylkeskommuner i prosessarbeid. Vi gir lederstøtte og tilpasser til kundens ønsker og behov. Skoleledelsen får solid bistand til å drive prosjektet dersom vi får være med helt fra start.

  • Skap gode strukturer og lett tilgjengelig informasjon og fildeling
  • Legg til rette for god og effektiv kommunikasjon mellom ledelse og lærere
  • Strukturer undervisning og vurdering via Microsoft Teams
  • Samarbeid og kommunikasjon mellom elever og lærere
  • Ta i bruk engasjerende leser
  • Ta i bruk de nye kunstig intelligens verktøyene 
  • Forbedre vurderingspraksis
  • Tips for å integrere Teams og OneNote i daglig undervisning, oppgaver og prosjekter

WORKSHOPS

Struktur og kommunikasjon

Ansatt-team med ledelsen

Sikre god kommunikasjon i ledelsen og mellom ledelsen og ansatte. Vi veileder i oppsett av team for ansatte for god kommunikasjon og filstruktur. I tillegg gir vi innblikk i hvordan man kan utnytte en Staff notebook i profesjonsfellesskapet. 

Lærersamarbeid med PLF-team

Bygg felles struktur for ulike fag eller trinnteam for lærerne. Legg til rette for delingskultur og samarbeid om organisering og undervisning. Vi ser sammen på hvordan man kan drive undervisningsplanlegging i OneNote. 

Klasseteam og klassenotatblokka

Bli kjent med klasseteamets pedagogiske løsninger og verktøy. Bygg struktur for god gjenkjennelse av undervisningsinnhold og legg til rette for effektive kommunikasjonsmåter. Utnytt mulighetene i klassenotatblokka og oppgaveverktøyet for å sikre god læring og vurderingspraksis. 

Veien videre: ulike fordypninger

Lesestøtte og språkopplæring

Enten dere jobber med leseferdigheter, språkopplæring eller har elever med lesevansker, har Microsoft Teams og OneNote integrerte verktøy som er nyttige. Utnytt engasjerende leser og lesefremdrift for å gjøre læringen mer tilgjengelig for alle. 

Vurdering for læring med klassenotatblokka

Bli kjent med effektive måter å dele undervisningsinnhold og elevarbeid med elevene i OneNote-klassenotatblokk. Vi fokuserer på hvordan man sikrer en god vurderingsprosess med verktøyet, hvor læreren har innsyn i elevenes arbeidsprosess. 

Lærings-stimulatorer i Microsoft Teams

Utnytt innebygde læringsverktøy basert på kunstig intelligens, som støtter elevene og lærere i arbeid med lesing og kritisk tenkning.

Les om noen av våre kundehistorier:

Ledelsen hos Ekeberg skole i spissen med ny Teams satsing

Ledelsen hos Ekeberg skole i spissen med ny Teams satsing

Da rektor ved Ekeberg skole så behovet for å videreutvikle internkommunikasjonen ved skolen, var Teams fra Microsoft løsningen de hadde i sikte. Skolen, som lenge har benyttet seg av Showbie, er nå ivrige etter å omfavne mulighetene som ligger i Microsoft Teams og...

Øke hastigheten på opplæringen

Øke hastigheten på opplæringen

I 2021 ble det bestemt at Innlandet skulle avslutte med Its Learning, og det satt fart på opplæringsbehovet omkring Teams og OneNote. Fylkeskommunen har 23 videregående skoler med ca 3300 ansatte, det var på tide å øke hastigheten på opplæringen.

Godlia skole LK20 utviklingsarbeid

Godlia skole LK20 utviklingsarbeid

Våren 2022 tok Godlia skole kontakt med Kreasjon for å løfte det tverrfaglige arbeidet omkring temaet bærekraftig utvikling. Skolen ville vektlegge bruken av digitale verktøy mer enn de hadde gjort tidligere for å øke elevproduksjon og elevinvolvering i læringsaktivitetene.

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.