Praktisk workshop: Læringsstimulatorer i Microsoft Teams

Utforsk nye læringsverktøy

Kreasjon tilbyr en to timers workshop for lærere i bruk av de nye verktøyene for læring i Microsoft Teams. Lesefremdrift, søkefremdrift og søkeveileder er nyttige verktøy for å jobbe med elevers leseferdigheter og kritisk tenkning. Lær hvordan du kan anvende kunstig intelligens på meningsfull måte i skolerelatert arbeid.

Under kurset vil det være praksisnære eksempler og aktiviteter rettet mot klasserommet, slik at lærerne etter endt økt kan ta i bruk verktøyene med egne elever.

Varighet og sted:

Workshopen varer i 2 timer. Vi besøker skolen i utviklingstid/fellestid.

Avtal en prat med oss dersom du ønsker vite mer!

Lesefremdrift

Lesefremdrift er et gratis verktøy innebygd i Microsoft Teams utformet for å støtte og spore leseflyt i undervisningen … Dette bidrar til at du får mer tid med elevene, og bruker mindre tid på å analysere data. Hentet fra Microsoft.com 

Søkefremdrift

Søkefremdrift er integrert i oppgaveverktøyet i Teams, og gir lærere oversikt over elevenes søkeprosess og evne til å tenke kritisk i sin informasjonsinnhenting.

Søkeveileder

Søkeveileder er også integrert i klasseteam og er et verktøy som støtter lærere og elever i arbeid med informasjonskompetanse. Verktøyet gir elevene mulighet til å innhente informasjon og kilder i et sikkert, reklamefritt og lærerikt miljø.