Workspace for Education

Workspace for Education er en kreativ og brukervennlig pakke med stort bruksområde. Kurset hjelper deg med å komme i gang og manøvrere i Chromebook både som lærer og med elevene. Det gir deg grunnleggende trykkekunnskap i produksjonsverktøyene til Google og innføring i det viktigste i Classroom. Kursene er laget i samarbeid med  

Pris kr. 390,- per person.

google education kreasjon
google education

Kurs 1
Kom i gang med Workspace for utdanning

Dette e-læringskurset gir deg du trenger for å sette i gang med bruk av Chromebook og Workspace for utdanning med elevene dine:

  • Hvordan bruke Google Dokumenter
  • Hvordan bruke Google Presentasjoner
  • Hvordan ta i bruk Google Classroom
  • Hvordan bruke Google Disk

Du lærer det mest grunnleggende innen Workspace for utdanning og tilpasser kurset ditt tempo og når du har tid. Kurset tar ca en time.

Kurs 2
Utforsking, kreativitet og samarbeid i Workspace for utdanning

Hvordan henger skapende og utforskende læring sammen med LK20? Dette e-læringskurset setter fokus på skapende og utforskende læring med Workspace for utdanning. I kurset brukes verktøyene:

  • Samarbeid og bruk av Jamboard
  • Bygg nettsider i Google Sites
  • Google Earth

Kurset passer for alle trinn, men er spisset mot 4.- 8. trinn.

Kommer til våren

Enklere undervisning

Google Workspace gjør undervisningen enklere med integrering og at du har alt på et sted.

Planlegging med Google

Lite tid? Du gjennomfører kurset i ditt eget tempo, når det måtte passe inn i din timeplan.

Digitalisering i skolen

Vi har hjulpet over 10.000 lærere i å mestre økt digitalisering i skolen.

Gode eksempler

Kurset viser hvordan du kan ta i bruk Chromebook og Workspace i skolen.

Martin Asheim

Martin har lang erfaring både som lærer i eget klasserom og som kursholder – med Chromebook som verktøy. Som lærer deltok han i implementering av Chromebook i Asker kommune. Han forklarer på en enkel og forståelig måte slik at læringsutbyttet blir høyt.

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Vurdering

Denne modulen fokuserer på vurdering av, for og som læring. Vi ser også på egenvurdering og selvregulering. Hvordan tilrettelegge for det korte og det lange tidsspennet i LK20 når det gjelder vurdering?

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Microsoft 365

Matematikk

Vi må hjelpe elevene å bygge et matematisk tankesett. Vi har laget et kurs som bidrar til dette rettet mot mellomtrinn.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.