Gå til innholdet

Minecraft Education Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid. Våre veiledere har bred kompetanse i bruk av Minecraft i klasserommet og tilpasser seg din skoles behov.

Vi leverer opplæring i gruppe med veileder på din skole eller over video. Vi leverer også E-lærings kurs. Kombinasjonen av noen fellessamlinger og individuelle E-læringskurs gir god effekt i skolenes utviklingsarbeid.

Ta kontakt dersom du ønsker en prat om dette. Nedenfor kan du bestille direkte tilgang til E-læringskurs.

MODUL 1 – Kom i gang med Minecraft i skolen for lærere

Kreasjon, med Martin i førersetet, fokuserer på lærings- og samarbeidsprosessene rundt spillet. Lærerens rolle blir å fasilitere undring, gruppesamarbeid, kreativitet, skaping, diskusjon, refleksjon og argumentasjon.

Du gjennomfører kurset i ditt eget tempo, og du tar det når det måtte passe inn i din timeplan. Kurset tar ca 75 min .

Kjøps- og betalingsvilkår for E-læringskurs.

Prisen for oppstartsmodulen er kr 490,- pr stk og byr på en grundig veiledning fra Martin. Du kjøper tilgang ved å få tilsendt faktura til skolen/kommunen. Det gis volumrabatt ved påmeldinger over 25 deltakere.

MODUL 2 – LK20 og Minecraft

Lanseres 15.04.21

Denne modulen lar deg jobbe med fagfornyelsen på en morsom og nyskapende måte med Minecraft. Du får en praktisk og konkret innføring med mange gode eksempler du kan prøve ut selv.

  • De tre store tverrfaglige temaene
  • Undervisningsplanlegging med Minecraft
  • Jobbe med grunnleggende ferdigheter i læreplanen
  • Gode praksiseksempler

Kurset passer best for 5.- 10. trinn.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering


Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen,
Ringsaker kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad
Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst,
Digitale Gardermoen IS

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Vi bistår våre kunder med å oppnå god digital praksis gjennom E-læring, kurs og veiledning. Utforsking, skaping, samhandling og læring med digitale verktøy.